House of Aviation

De luchtvaart is een waardeketen van verschillende sectoren. Logistiek, beveiliging, catering, operations, engineering & maintenance, hospitality en facility management komen hier samen. De luchtvaart kenmerkt zich door grote onderlinge verbondenheid, samenhang én wederzijdse afhankelijkheid van al deze sectoren en beroepen. Maar mensen maken de luchtvaart tot wat zij is! Met de kwaliteit en servicegerichtheid van medewerkers staat of valt het luchtvaartproduct. De meerderheid van de banen in de luchtvaart vraagt mbo-niveau. De luchtvaartsector heeft daarom groot belang bij zowel afgestudeerde mbo-studenten alsmede huidig personeel met de juiste skills en vaardigheden.

Werkgevers in de luchtvaart zien voor de komende jaren grote uitdagingen. Centraal staan daarin de belasting van vliegverkeer op milieu en klimaat, de opmars van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie en het groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. De aard en inhoud van het werk gaat veranderen, maar hoe? En hoe snel?
Ook het middelbaar beroepsonderwijs staat voor belangrijke vragen: Hoe kunnen we veel sneller dan nu inspelen op de banen van de toekomst? Hoe geven we vorm aan het leren van de toekomst?
ROC van Amsterdam (ROCvA) en ROC van Flevoland (ROCvF) verzorgen in de Metropoolregio Amsterdam het luchtvaartgerelateerd beroepsonderwijs. De werkgevers op de luchthaven en deze onderwijsinstellingen hebben daarom het initiatief genomen om het House of Aviation op te richten.

House of Aviation gaat de cultuuromslag faciliteren naar snel en wendbaar middelbaar beroepsonderwijs en innovatief onderwijs co-creëren in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation dé agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen.

Het publiek-private samenwerkingsverband dat als uitgangspunt dient om dit te realiseren is Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Deze netwerkorganisatie wordt bestuurd door KLM, Royal Schiphol Group en ROCvA. Bij het initiatief van House of Aviation zijn een groot aantal overheden en bedrijven aangesloten.

House of Aviation werkt volgens een ontwikkelstrategie waarbij verandering geleidelijk wordt gerealiseerd en medewerkers betrokken zijn bij alle fasen van de verandering. Opleidingsteams, medewerkers uit het bedrijfsleven en studenten ontwikkelen gezamenlijk prototypes van verschillende grootte, waardoor de bestaande opleidingen en manieren van werken hier gaandeweg in opgaan. In Learning Labs wordt gewerkt aan drie thema’s:

1. De duurzame luchthaven

2. De digitale luchthaven

3. De integrale luchthaven

Met deze thema's gaat House of Aviation o.a. duurzaamheid verankeren in het onderwijs, studenten vertrouwd maken met nieuwe processen en systemen en een bijdrage leveren aan integrale werkzaamheden op de luchthaven, o.a. door nieuwe skills te introduceren in het onderwijs.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
Logistiek
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)Vgd - MMIP 3 - Voor veiligheid in en vanuit de ruimte
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
E-mailadresm.leliveld@rocva.nl
ProjectleiderMadelon Leliveld
06-22918141
m.leliveld@rocva.nl

Partners

ACNAirhub
AsitoBuroDesk
College voor Belanghebbenden LuchtvaartonderwijsDMC Haarlem
DeltionDunmare Onderwijsgroep
FacilicomFvW Composites
Gemeente AmsterdamGemeente Lelystad
Happy Learning AcademyHilton Amsterdam Airport
Hogeschool van AmsterdamI-SEC
Iris ScholengroepKLM Engineering and Maintenance
KLM Ground ServicesLelystad Airport
Luchtvaart Community SchipholNLR
NissanPlatform Economie Metropoolregio Amsterdam (gemeenten)
Provincie FlevolandProvincie Noord-Holland
ProvrexROC van Amsterdam
Royal Flora HollandRoyal Schiphol Group
ScalaSectorfonds Luchtvaart
Sectorinstituut Transport en LogistiekStichting Luchtvaart Community Schiphol
Swissport Nederland BVTransavia
Van der Slot TransportViggo Eindhoven Aiport BV
Wesseling Logistics

Werken samen met de volgende pps’en

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen