Rifmbo NH FOOD

Er zijn meer en breder opgeleide groen/technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Er ligt een stevige taak voor het groen/technische beroepsonderwijs in de regio. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de agrifood gerelateerde opleidingen nodig. Hierbij staan innovatieve aanpakken, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe stagemodellen gericht op authentieke bedrijfsopdrachten en onderzoeksvragen centraal. Vanuit de PPS NH FOOD zal deze kwalitatieve en kwantitatieve missie gerealiseerd worden in twee periodes van elk 4 jaar. NH FOOD Doelstellingen 1 NH FOOD ontwikkelt, verrijkt bestaande en ontwikkelt nieuwe meer integrale op de agrifood gerichte opleidingen binnen de gehele beroepskolom, waar de meest innovatieve aanpakken binnen de agrifood sector worden getoond, belicht en ontsloten. Deze aanpakken worden met inzet van de nieuwste technologie en hulpmiddelen ontwikkeld, getoond en gedemonstreerd en geborgd binnen de PPS. 2 NH FOOD zet in op een soepele doorstroom en verbreding van de bestaande op de agrifood sector gerichte opleidingen in de gehele beroepskolom en realiseert binnen 8 jaar een groei van 65% van het aantal mbo-gediplomeerden binnen de agrifoodsector. Hierbij wordt ook ingezet op zij-instroom en op- en omscholing van bestaande medewerkers binnen de agrifoodsector. 3 NH FOOD ontwikkelt, valideert en borgt een duurzame publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstelling, ondernemers en regionale overheden binnen de agrifoodsector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Deze PPS heeft als doel om arbeidsmarkt-gerelateerde vraag en aanbod in de agrifoodsector duurzaam in balans te krijgen en te houden. NH FOOD Beoogde resultaten 1 Een state-of-the-art, door alle partners gedragen agrifood gerelateerd opleiding- en onderwijs-programma met een daaraan gekoppeld intensief demonstratie-, test-, onderwijs- en ontsluitingsprogramma en een stagemodel gebaseerd op echte bedrijfsopdrachten en onderzoeksvragen. 2 Een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van alle agrifood gerelateerde sectoren op de regionale arbeidsmarkt. (gediplomeerde mbo en mbo+ uitstroom en zij-instroom naar agrifoodsector van 450 in 2017 naar de beoogde 700 in 2025). 3 Een duurzame samenwerking tussen alle actoren in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorAgrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
ProjectleiderJeroen Visch
0629289725
j.visch@clusius.nl

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Greenchain NH
Stichting Greenport Noord-Holland Noord

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Legenda
Partners
Vestigingen