Generation Food

De foodbranche bestrijkt de verwerkende industrie, detailhandel, (vers)speciaalzaak en horeca. SVO Vakopleiding Food (SVO) is de opleider voor de branche in de volle breedte.
De Foodbranche kent twee arbeidsmarktopgaven.
Ten eerste ervaart de food branche een dreigende mismatch tussen vraag naar personeel en aanbod van geschoolde medewerkers: In de Foodbranche neemt de komende jaren de vraag naar goed opgeleide medewerkers toe. Tegelijkertijd is de nieuwe instroom op de arbeidsmarkt te laag voor alle sectoren binnen de foodbranche. Dit leidt tot knelpunten bij het bezetten van cruciale posities.
Ten tweede vervagen de scheidslijnen binnen de Foodbranche tussen wat voorheen klassiek gescheiden sectoren waren. De consument maakt geen onderscheid tussen Foodkanalen en dus beweegt de detailhandel zich naar de horeca en vice versa. Bovendien vergroten nieuwe spelers de concurrentie. Ook het onderwijs is gesegmenteerd in sectoren. Het onderwijs moet breder, innovatiever en generalistischer opleiden.

De twee arbeidsmarktopgaven leidden tot de vraag van de branche aan SVO om meer jongeren op te leiden voor de branche, door middel van de start van een voltijds opleiding. In 2016 startte SVO Generation Food, een voltijds aanbod op niveau 3 en 4. Voor SVO is dit nieuw omdat SVO alleen BBL opleidingen aanbood. Generation Food heeft na drie jaar 125 studenten over vijf locaties. De branche beschouwt dit als een start. De opleiding groeit nog niet snel genoeg om voldoende mensen voor de Foodbranche af te leveren en sluit nog onvoldoende aan op de branchevragen en innovaties van de toekomst. Te weinig jongeren kennen de branche en SVO. Met deze RIF proberen branche en SVO dit te verbeteren. De ‘founding partners’ van Generation Food zijn VOS, SVO, McDonald’s, COV, ADN en VNV. Hun bijdrage is financieel, inhoudelijk, maar ook gericht op het betrekken van hun achterban bij Generation Food. Daarnaast zijn verschillende vo-scholen, bedrijven en 2 hbo-instellingen betrokken bij de uitvoering. De samenwerkende partijen hebben de ambitie om jaarlijks tenminste 130 studenten op niveau 3 en 4 af te leveren met een passend profiel dat aansluit bij de ontwikkelingen en bij de arbeidsmarkt.

SVO en partners werken in de RIF aan de doorontwikkeling van het onderwijs naar een modulaire opbouw met een brede basis en specialisaties voor de verschillende sectoren in de branche. We investeren in hybride docenten die in de branche werken en les geven bij SVO. We investeren in onderzoekende vaardigheden door middel van een samenwerking met onder meer Wageningen UR op een modern en passend thema hybride producten. Veel aandacht zal uitgaan naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs. SVO, als school met BBL-studenten, en de branche zijn onbekend bij het toeleverend onderwijs, leerlingen en ouders. Dit moet verder verbeteren. Ten slotte wordt een grote investering gedaan in de innovatieve kant van de opleiding en de inbreng van, vaak regionale, bedrijven en organisatie.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorAgrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
ProjectleiderMirjam Pees
m.pees@svo.nl

Partners

&CricketAGF Detailhandel Nederland
Aeres HogeschoolAlbron
Centrale Organisatie voor de VleessectorFresh Meat Company
Greijdanus CollegeHoreca Vakschool Rotterdam
Laureijs culinair en keurslagerMcDonald’s Nederland B.V.
Minkema CollegeNiftarlake College
Stichting AvansStichting Vakinstelling SVO
Stichting Vormings- en Ontwikkelfonds in het SlagersbedrijfVOBO
Van DoormalenVereniging van Nederlandse Visspecialisten
Vis bij KimWageningen UR

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen