CircuLeren

De regio, die zich typeert als een mkb-regio, heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen met nieuwe ontwikkelingen, multi-inzetbaar zijn en beschikken over 21st century skills. Dit betekent dat medewerkers een lerende houding moeten aannemen en zichzelf duurzaam inzetbaar moeten maken. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden van mensen nodig en is het noodzakelijk om zelf meer de regie te leren nemen over de eigen loopbaan. Ondanks de stijging van het aantal banen en vacatures, zijn er echter groepen werkzoekenden die moeilijk aan het werk blijven. Breed opleiden is de start voor het zoeken naar een nieuwe structuur in het onderwijs, waarbij zelfredzaamheid en zelfontplooiing kernwaarden zijn. De samenwerkingspartners willen deze werkwijze een impuls geven voor verdere ontwikkeling richting een “levenslange” samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het concept breed opleiden is in de afgelopen paar jaar verder uitgewerkt en er zijn kleinschalige pilots gedraaid in het onderwijs met een afgebakende groep partners die ontstond vanuit zorg en welzijn en gastheer/gastvrouw. De resultaten uit deze pilots zijn veelbelovend en geven gedeeltelijk antwoord op de geschetste problematiek in de regio. Om dit concept goed te kunnen implementeren en verder op te schalen richting de andere opleidingen en het daaraan gekoppelde bedrijfsleven, moet dit concept onderdeel worden van een doorlopende sociale ontwikkellijn die al start bij het vmbo en die civiele waarde biedt voor alle stakeholders in de regio. Medewerkers moeten ervaren dat hun leerproces niet een afgesloten hoofdstuk is wanneer zij klaar zijn met hun opleiding. Een mbo-startkwalificatie zou eigenlijk een leven-lang-ontwikkelen kwalificatie moeten zijn, waarbij je leren en werken steeds combineert. Tot slot willen de partners inzetten op het versterken van het momenteel versplinterde netwerk. Hiervoor willen de partners het bestaand netwerk evalueren en halfjaarlijks een netwerkmonitor uitvoeren tijdens regionaal opgezette bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om te komen tot versterking van het netwerk en doelstellingen voor verbetering van de samenwerking van regionale initiatieven.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
vmbo
SectorZorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
AandachtsgebiedenInnovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
E-mailadreskeetevoerman@rocrivor.nl
ProjectleiderKeete Voerman
keetevoerman@rocrivor.nl

Partners

Koningin Wilhelmina CollegeRMC
Stichting RSG LingecollegeVan der Valk Hotel Tiel
Werkzaak RivierenlandZiekenhuis Rivierenland
Zorgcentra De Betuwe

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen