HealthTechforAll

Verkleinen van gezondheidsverschillen 

Technologie is een middel dat veel kan brengen, maar potentieel ook de verschillen tussen mensen kan vergroten doordat de technologie niet voor iedereen toegankelijk is en/of niet toepasbaar is. Technologische en digitale (zorg) innovaties binnen gezondheid en welzijn dienen beter toegankelijk en geschikt te zijn voor mensen met beperkte digitale- en gezondheidsvaardigheden als middel om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Binnen het CoE HealthTech4All gaat er speciale aandacht uit naar het voorkomen en het verkleinen van gezondheidsverschillen en de wijze waarop de ontwikkeling en inzet van technologie daaraan bijdraagt.  Een aandachtspunt hierbij is het verlagen van drempels door in de eerste fases van technologie-ontwikkeling in te zetten op co-creatie van en met eindgebruikers (patiënten, cliënten, inwoners, professionals). Het CoE wil een bijdrage leveren aan het vergroten van inclusiviteit en het toegankelijk zijn van gezondheid en welzijn.   

 

Binnen dit CoE zetten we in op samenwerkingen tussen zorg- en welzijnsorganisaties, kennisorganisaties en mkb (Tech bedrijven). Nadrukkelijk wordt het perspectief van eindgebruikers meegenomen tijdens zowel de initiatiefase als het ontwikkel- en implementatieproces. Dit stimuleert de borging en het daadwerkelijk gebruik van technologie. Het doel is uiteindelijk dat het CoE haar inspanningen verricht ten gunste van de gezondheidswinst van mensen in sociaal kwetsbare posities en dat hun fysieke, mentale en/ of sociale gezondheid wordt bevorderd.  

Over ons

LandNetherlands
ProvincieOverijssel
Type samenwerkingCentre of expertise
Onderwijssectorhbo
SectorICT & Digitalisering
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
TagsTechnologie voor gezondheid en welzijn
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Startjaar2024
Contact:m.bults@Saxion.nl
E-mailadresm.vanankeren@saxion.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa
ProjectleiderJan Jukema
j.s.jukema@saxion.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen