(scale-up) Techniek Centrum Brainport

De afgelopen jaren heeft het ROC Ter AA samen met Brainport Industries College en tien toonaangevende metaalbedrijven uit de regio Helmond – de Peel het TechniekCentrum Brainport (TC|B) opgezet. Het TC|B heeft zich bewezen als een succesvol PPS door het opzetten en uitvoeren van een uniek onderwijsconcept waarin studenten, docenten en het bedrijfsleven nauw samenwerken om de professionals van de toekomst op te leiden

De arbeidsmarkt, de maakindustrie en het onderwijs zijn echter continu in beweging. De vraag naar goed opgeleid personeel voor de maakindustrie is alleen maar verder toegenomen. En ook snelle technologische ontwikkelingen (o.a. digitalisering van de maakindustrie) hebben grote impact op de benodigde kennis en vaardigheden van huidige en toekomstige medewerkers.

Dit maakt verbreding en verdieping van het TC|B noodzakelijk met een nog grotere focus op leven lang ontwikkelen, zodat iedere medewerker van een MKB maakbedrijf in de regio de juiste vaardigheden en kennis kan opdoen en ontwikkelen. Daarom gaan ROC Ter AA en haar partners in de regio Helmond – de Peel de doorontwikkeling van het TC|B naar het TC|B Opschaling nu samen oppakken en daarmee de maakindustrie in de regio een krachtige impuls geven.

Naast initieel opleiden, Leven Lang Ontwikkelen, het verder professionaliseren van docenten en praktijkopleiders zal ook ingezet worden op het omscholen van personeel uit andere sectoren (zij-instromers) en het samen met het vo en po enthousiasmeren van jongeren voor de techniek.

Het TC|B Opschaling zal zich gaan profileren als dé opleidingspartner en het kenniscentrum in de regio voor opleidingen voor de maakindustrie. Er wordt ingezet op 5 programmalijnen: 1. Mbo onderwijsvernieuwing & -innovatie: verbreding & verdieping van de (modulair/innovatieve) opleidingen BBL & BOL maakindustrie 2. Professionaliseren van docenten en praktijkopleiders 3. Het vergroten van het onderzoekend vermogen van studenten, docenten en praktijkopleiders 4. Stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 5. Werving en profilering van het TC|B in de regio

Onder leiding van de Manager TC|B zal het TC|B team op 01-09-2023 parallel aan het uitvoeren van de huidige BBL-opleidingen starten met de ontwikkelactiviteiten voor de Opschaling TC|B in genoemde 5 programmalijnen. Reeds vanaf de start van het TC|B Opschaling is er hierbij aandacht voor de verduurzaming van de activiteiten na de projectperiode.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Brabant
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2023
Contact:J.L.A. van Vlierden
E-mailadrescvb@roc-teraa.nl

Partners

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AAVereniging van Bedrijven Techniekcentrum Brainport

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen