(scale-up) Opschaling Extra Strong - een positieve kijk op onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn

De opschaling Extra Strong is een samenwerkingsverband van onderwijs, zorg en welzijn organisaties en de gemeentes in de regio Haaglanden en Leiden. Deze RIF-aanvraag is een opschaling van het eerdere RIF-project ‘Extra Strong’ dat in 2016- 2021 is gerealiseerd. De publiek-private samenwerking Extra Strong (2016 – 2021) vormt de basis voor deze subsidieaanvraag. Extra Strong heeft veel veranderingen in gang gezet en een goede basis voor samenwerking gerealiseerd. We hebben aangetoond snel te kunnen schakelen en in te kunnen spelen op de behoeften van studenten en het werkveld. De oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (hierna aangeduid met CIV) is één van de tastbare opbrengsten van Extra Strong en vormt een stevige brug naar de opschaling.

ROC Mondriaan is door de bestuurders gevraagd om in de komende vier jaar de in Extra Strong gerealiseerde aansluiting tussen onderwijs en praktijk verder te verdiepen en verbreden. Immers na het afsluiten van Extra Strong, midden in de corona pandemie, is er veel gebeurd in de sector zorg en welzijn. De toegankelijkheid van de zorg staat steeds meer onder druk- zorg wordt complexer, er is meer vraag i.v.m. de vergrijzing én er is een krapte op de arbeidsmarkt. Om de juiste zorg, op de juiste plek en door de juiste mensen te kunnen blijven bieden hebben we goed opgeleide mensen nodig die zich blijvend verbinden aan de sector. Het is dus van groot belang dat er voldoende instroom is en dat de mensen die een opleiding in zorg en welzijn kiezen, een warme landing en goede begeleiding krijgen. Tegelijkertijd vraagt deze situatie om innovatiekracht - op sociaal en technologisch gebied en in leren en ontwikkelen in onderwijs en arbeidsmarkt. Met de opschaling van Extra Strong willen we voldoende instroom en duurzaamheid van de activiteiten garanderen en bijdragen aan de innovaties in de sector middels nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Deze aanvraag is opgesteld in samenwerking met de partners. We hebben veel gesprekken gevoerd met studenten, docenten, medewerkers, begeleiders en bestuurders en ons laten inspireren en voeden door relevant onderzoek en andere initiatieven in het land.

De opschaling Extra Strong richt zich op: a) Verbreding: het vergroten van het bereik en de impact door uitbreiding in partners, opleidingen en studentenaantallen. b) Verdieping: doorontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsconcepten en betekenisvolle rol van studenten door participatie in werkgroepen en studentenpanel;. c) Onderzoekend vermogen: we stimuleren het onderzoekend vermogen door het faciliteren van professionalisering van docenten, studenten en (werk)begeleiders. d) We versterken de samenwerking door intensief en effectief samen te werken met als spin in het web het Centrum voor Innovatief Vakmanschap(CIV).

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorZorg & Welzijn
Startjaar2023
Contact:F. van Eck
E-mailadresf.van.eck@rocmondriaan.nl

Partners

's Heeren LooAlrijne
CardiaGemiva
Haaglanden Medisch Centrum HMCHaagse Woon en Wijk Zorg HWW
Haga ziekenhuisIpse de Bruggen
MarenteMiddin
Parnassia GroepPieter van Foreest
Respect Wonen Zorg WelzijnSaffier Groep
Stichting EykenburgStichting Florence
Stichting Wassenaarse Zorg SWZTopaz
Woonzorg Centra Haaglanden WZH ZWconnect
Zorggroep Oldael

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen