(scale-up) Vastgoed Next

In 2016 is de PPS RIF Excellent Vastgoedonderhoud van start gegaan, een PPS in de vastgoed en -onderhoudsbranche met de focus om de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud aan te laten sluiten op ontwikkelingen in die periode en tijdsgeest. De partners binnen de RIF-opschalingsaanvraag Vastgoed Next zien dat door de technische-, maatschappelijke-, en klimatologische ontwikkelingen die zich voortdurend blijven opvolgen, er meer dan eens behoefte is aan een opleiding Vastgoedadviseur, welke continu toekomstbestendig blijft.

Er ligt een concrete verbredingsvraag in het resultaatgericht onderhouden, verbeteren en transformeren van vastgoed. Hierbij gaat het vooral om het feit dat opdrachtgevers in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie zullen heroverwegen. Daarbij wordt property management bijvoorbeeld overgenomen door de opdrachtnemer. Om deze reden komt de nadruk voor de vastgoedonderhoudsprofessional te liggen op het dragen van integrale verantwoordelijkheid op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed conform de gewenste vastgoedkwaliteit, bewonerstevredenheid en rendementseisen van de opdrachtgever. Daarbij moet de toekomstige vastgoedonderhoudsprofessional voorspelbaar en beheersbaar kunnen onderhouden en het vastgoed kunnen verbeteren en transformeren.

Hoewel de opleiding in de initiële RIF-aanvraag Excellent Vastgoedonderhoud reeds geactualiseerd is, is er geen doorlopend mechanisme ontwikkeld. Dit doorlopend mechanisme zou er idealiter voor zorgen dat de geconstateerde behoefte aan de hand van de laatste ontwikkelingen voor de opleiding, als een ecosysteem, voortdurend geactualiseerd wordt.

De PPS Vastgoed Next wil daarom dit mechanisme binnen deze RIF opschalingsaanvraag ontwikkelen. De RIF Excellent Vastgoedonderhoud hield zich bezig met enkele onderdelen, die de PPS binnen de RIF opschalingsaanvraag Vastgoed Next wil verdiepen en verbreden. Verdieping door: - Een verdere stijging aan instroom te bewerkstelligen door een campagne gericht op potentiële (vrouwelijke) studenten; - De doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo verder door te ontwikkelen door de samenwerking tussen vmbo (X11), mbo en hbo (Hogeschool Utrecht) te versterken. Verbreding door: - Aangrenzende sectoren zoals infrastructuur, assetmanagement, exploitatiesector en verduurzamingsbranche te betrekken bij de professionalisering van docenten, het opzetten van een Expert Community en het updaten van het curriculum; - Een landelijke dekking te bewerkstelligen door de opleiding op afstand aan te bieden bij locaties van Schildersvakopleidingen.

Deze activiteiten worden binnen het project uitgevoerd onder 6 kernactiviteiten: 1: toekomstbestendig maken van de opleiding Vastgoedadviseur, 2: opzetten Expert Community, 3: professionaliseren van docenten, 4: doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo en LLO, 5: onderzoek potentiële (vrouwelijke) studenten, 6: verbreding over regio Nederland.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorBouw
Ondernemerschap & Economie
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2023
Telefoon+31(0) 653853285
Contact:Marcel van der Borden
E-mailadresM.vanderBorden@nimeto.nl

Partners

Coen Hagedoorn Bouwgroep B.V.Dura Vermeer
Faber PersoneelsdienstenGeluk groep
Hogeschool UtrechtKloet Onderhoud B.V.
Logchies Renovatie en Onderhoud B.V.Nehem
OnderhoudNLOnderhoudNL namens Leden
ProfremaROC Midden Nederland
ROZA VastgoedonderhoudRebo Groep B.V.
RochdaleSGS Search
SPIE Nederland B.V.Schildersvakopleiding Assen
Schildersvakopleiding Den Haag – Leiden - GoudaSchildersvakopleiding Mierlo
Schildersvakopleiding Zuid-WestVMRG
Van Rooij Groep B.V.Verf Advies Centrum B.V.
Verhoeven Vastgoedverbeteraars BV Weijnman vastgoedonderhoud
Wijzonol BouwvervenWoningcorporatie GroenWest
x11 Media en Vormgeving

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen