Health Hub Roden

Health Hub Roden levert een concrete bijdrage aan de transitie van het zorglandschap vanuit een technologisch perspectief.

Door het beschikbaar stellen van onze kennis, faciliteiten en netwerk dragen we bij aan innovatieve health tech, en daarmee indirect aan kwaliteit van leven van alle mensen. We vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en andere betrokken organisaties. Het ecosysteem van Health Hub Roden is een omgeving waar vraagstukken vanuit het werkveld snel omgezet worden naar concepten en producten. Die worden samen met alle betrokken partijen ontwikkeld, getest en beoordeeld op wenselijkheid en (technische en bedrijfsmatige) haalbaarheid.

Health Hub Roden = a health tech innovation playground!  

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
Friesland
Groningen
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
universiteit
SectorICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Tags#zorginnovatie #zorgtechnologie #innovatie #innovatieindezorg #onderwijs #gezondheidszorg #health #healthcare
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2023
Telefoon+31505956100
Contact:Dhr. P. Boonstra
E-mailadrescommunicatie@healthhub-roden.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa
Social MediaFacebook
Instagram
LinkedIn

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen