Interprofessioneel Samen Opleiden

De sterk veranderende samenleving vraagt om een andere inrichting van het onderwijs en een intensievere samenwerking met de kinderopvang en andere organisaties. Het vraagt bovendien om professionals die flexibel inzetbaar zijn en die kunnen samenwerken met alle verschillende andere professionals binnen de organisatie, oftewel: interprofessioneel samenwerken.

De zich ontwikkelende arbeidscontext die in toenemende mate professionals nodig heeft die interprofessioneel kunnen samenwerken vraagt van opleidingen dat zij mbo-studenten leren om niet alleen goed samen te werken met medestudenten, maar ook met aankomend professionals van andere opleidingen.

Om de (aankomend) professionals goed voor te bereiden op het werken in de in toenemende mate interprofessionele context van het pedagogisch-educatieve werkveld is het van belang tijdens de opleiding de volgende voorwaarden te realiseren:

-Studenten krijgen tijdens de opleiding de gelegenheid interprofessioneel samenwerken te ervaren en zich hierin te ontwikkelen;

-Interprofessioneel samenwerken krijgt een plek in de curricula van de betrokken opleidingen; en

-De begeleiders van studenten professionaliseren in het begeleiden van interprofessioneel (samen)werken.

Het scheppen van deze voorwaarden voor het ontwikkelen van competenties voor interprofessioneel samenwerken is het overkoepelende doel van het project Interprofessioneel Samen Opleiden.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorOnderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
TagsIKC's
Interprofessioneel
Samen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderMyrthe Lionarons
m.lionarons@graafschapcollege.nl

Partners

Ester Gelsing KinderopvangIselinge Hogeschool
Rooms Katholieke Basisschool De PlakkenbergStichting Accentscholengroep
Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-GelderlandStichting De Onderwijsspecialisten
Stichting Delta ScholengroepStichting Essentius
Stichting HumankindStichting Interconfessioneel PC/RK Onderwijs
Stichting Kindercentra Puck&CoStichting Kinderopvang Avonturijn
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost AchterhoekStichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
Stichting Primair Onderwijs AchterhoekStichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum
Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat ScholenStichting Scholengroep GelderVeste
Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost GelderlandStichting SpelenderWijsIJsselgraaf
Stichting Welzijn Winterswijk KinderopvangStichting de Korenburg
Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen