MKB Circular Workspace

Hoe laat je mkb’ers en studenten aan mbo en hbo optimaal met elkaar samenwerken? Die vraag staat centraal in de eenjarige pilot MKB Circular Workspace, waar het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero partner in is. Praktijk en onderwijs met elkaar verbinden is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie.

1. Creëren van bewustwording omtrent circulaire economie bij MKB door masterclasses, webinars, kennisdeling 2. Werven mkb en studenten via eigen acquisitie, partner netwerken, masterclasses en webinars en kennisinstelling(en) 3. Helpen bij vraagarticulatie MKB door een online scan en intakegesprekken met experts 4. Ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en inzet van lab faciliteiten waarmee studenten en ondernemers kunnen samenwerken aan circulariteit 5. Begeleiden van projecten waarin studenten en MKB werken aan circulaire vraagstukken binnen en buiten de bestaande onderwijsstructuur (vakken, challenges, minoren, hackatons, etc) 6. Uitwisselen van kennis en talent omtrent circulaire economie tussen student, docent, MKB en expert

Over ons

ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingHbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
SectorOndernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Netwerkvorming
Contact:Ellen Spithoven
E-mailadresellen@preneurz.amsterdam
Specifiek aanbod voor MKBJa
ProjectleidersEllen Spithoven
ellen@preneurz.amsterdam
Joost Reimert
joost@preneurz.amsterdam

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

High impact pps (hip)
Branche/bedrijfsinitiatief