Biobased Economie Fryslân

De PPS Biobased Economie Fryslân laat studenten kennis laten maken en bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland. De PPS richt zich in eerste instantie op de programmagebieden Zuid-Oost en Noord-Oost Friesland, gebieden waar vanuit de overheid en het bedrijfsleven prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van Biobased Economy. Drie MBO instellingen in Friesland, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, een groot aantal bedrijven en gemeenten vormen samen Biobased Economie Fryslân. Zij zoeken succes niet alleen in de bestaande onderwijsgebouwen, maar ook in de regio bij bedrijven, in een brûsplak en in een Biobased Center. Studenten ontwikkelen competenties waar de gehele Friese arbeidsmarkt op het gebied van Biobase Economy van kan profiteren.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFriesland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorAgrifood
Chemie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Startjaar2016
ProjectleiderRianne Vos
06-31679138
r.vos@nordwincollege.nl

Partners

Altenburg & WybengaGemeente Dantumadiel
Gemeente Dantumadiel en OoststellingwerfGemeente Ooststellingwerf
Grass BVGrassa
Hogeschool Van Hall LarensteinKelstein
Nordwin College, loc. GardenierswegRegionaal Opleidingen Centrum Friese Poort
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland CollegeStichting Nordwin College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen