ICT Tribe Almere

ICT Tribe Almere is een betrokken groep bedrijven, opleiders en overheidsinstanties die gezamenlijk werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van IT-talent in de regio Almere. Dit doen zij door het ontdekken, opleiden en matchen van ICT-talent. Daardoor wordt er gezorgd voor meer en beter inzetbaar IT-talent in Almere en Flevoland en versterken zij het vestigingsklimaat voor IT-bedrijven in de regio.De belangrijkste pijler van ICT Tribe Almere is het organiseren van scholing. Dit doet ICT Tribe Almere door scholingsvraagstukken bij (IT-)bedrijven, UWV en Gemeenten in beeld te brengen. Deze vraagstukken worden voorzien van advies over een geschikte scholingsaanpak en gekoppeld aan een of meerdere opleiders. Kandidaten worden zo mogelijk direct aan werkgevers en hun vacatures gekoppeld. 

Over ons

ProvincieFlevoland
Type samenwerkingBranche/bedrijfsinitiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming

Partners

Almere 2.0Fast Lane
Gemeente AlmereMBO College Almere
Provincie FlevolandTechgrounds
UWV

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

High impact pps (hip)
Branche/bedrijfsinitiatief