Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht

Een land waarin mensen zich veilig voelen en waar de dingen eerlijk gaan. Een veerkrachtige samenleving, met inwoners die tegen een stootje kunnen en makkelijk meebewegen met veranderingen. Een wereld waarin iedereen er mag zijn en zich kan ontwikkelen. Het Centre of Expertise (CoE) Veiligheid & Veerkracht zet zich in voor de professionals die daar elke dag hun best voor doen. Door praktijkgericht onderzoek, onderwijs en werkveld met elkaar te verbinden, zorgen we er samen voor dat de wereld steeds een beetje dichterbij dit ideaal komt.

 

Niet oordelen, maar onderzoeken

In een tijd waarin de kloof tussen overheid en burger steeds groter lijkt te worden, waarin kansarme jongeren onder druk worden gezet om deel te nemen aan criminele activiteiten en we de technologische vooruitgang nog maar nauwelijks kunnen bijbenen, worden de onderzoekers van het CoE Veiligheid en Veerkracht gedreven door optimisme en een oprecht ‘willen begrijpen’. Niet oordelen, maar onderzoeken wat ervoor nodig om Nederland veilig, rechtvaardig en veerkrachtig te houden – dat is wat ons drijft. Het delen van kennis is onze manier om bij te dragen aan het oplossen van de complexe uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Daarmee sluiten we aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 

Praktijkgericht onderzoek

Het CoE Veiligheid & Veerkracht is dé onafhankelijke kennispartner voor organisaties die geloven in vernieuwing en verbetering. Het onderzoek dat wij samen met hen uitvoeren, is altijd praktijkgericht: de betrokken organisaties en professionals hebben er écht iets aan. Wij geloven dat weerbare, wendbare professionals de pijlers zijn onder een sterke samenleving; door te voeden met gedegen kennis, stellen we ze in staat om samen met burgers het verschil te maken.

 

Vooruitstrevend onderwijs

Ook de studenten van Avans Hogeschool hebben profijt van ons onderzoek. Zij zijn verzekerd van uitstekend onderbouwd en relevant onderwijs, dat meebeweegt met de ontwikkelingen in de samenleving en voorop loopt in het verzamelen van nieuwe inzichten.

 

Kennisprogramma

Het CoE Veiligheid & Veerkracht werkt met een meerjarig kennisprogramma met een duidelijke focus rondom drie thema’s: Veerkrachtige burger en stad, Veilige samenleving en Technologische veerkracht. Het programma sluit aan bij de kennisbehoefte in Noord-Brabant én de unieke onderwijsexpertise die Avans Hogeschool in huis heeft. In dit programma brengen we onze kennis van veiligheid, bestuurskunde, rechten, sociale wetenschappen, welzijn, gebiedsontwikkeling, ICT en toegepaste technologie samen.

 

Negen lectoraten

Onze negen lectoraten (onderzoeksteams) bepalen samen met hun externe partners en onze opleidingen waar hun praktijkonderzoek zich op richt en hoe ze de vergaarde kennis delen. Alle lectoren hebben een sterke pioniersgeest, ze leggen ook buiten hun eigen onderzoeksveld verbindingen en hebben ruime ervaring met gezamenlijke onderzoeksprojecten. Een aantal van hen is zeer actief in prominente (inter)nationale netwerken. Samen leren we meer – die insteek is de kracht van het CoE Veiligheid & Veerkracht. Ons werk heeft impact, zowel in onze eigen regio als (ver) daarbuiten.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Brabant
Type samenwerkingCentre of expertise
Onderwijssectorhbo
SectorOnderwijs & Samenleving

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen