Be Boost

Binnen de Cleantech Regio staan de uitdagingen binnen de energietransitie en circulaire economie hoog op de agenda. De bedrijven van de Technohubs trekken op het gebied van leren en ontwikkelen in de techniek al enige tijd samen op. Om tegemoet te komen aan de veranderende leer- en ontwikkelbehoeften in de techniek, is er een nieuwe manier van onderwijs nodig. Deze nieuwe onderwijsvorm is flexibel, modulair ingericht en wordt vormgegeven door alle bedrijven die er belang bij hebben. Dit biedt de mogelijkheden voor routes op maat uit te stippelen. Door vanuit contextlabs het leren organiseren ontstaat er de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op altijd veranderende omstandigheden. Op deze manier kunnen we in de Cleantechregio met de doorontwikkeling van de Technohubs en inzet van learning community’s op een duurzame wijze tegemoetkomen aan de uitdagingen op het gebied van leren ontwikkelen in de techniek.

In het project Be-Boost werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio Cleantechregio samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. Dit doen zij door de ontwikkeling en uitvoering van het inrichten van hybride leeromgevingen d.m.v. Technohubs in de regio, onderwijsontwikkeling en de professionalisering van docenten en begeleiders vanuit het bedrijfsleven. Deze RIF gaat een boost geven aan het opzetten van duurzame netwerkorganisatie van Technohubs die onderling en met het onderwijs gaan samenwerken. Binnen deze Technohubs gaan studenten, docenten en specialisten uit het bedrijfsleven in Learning community ’s van elkaar laten leren en gezamenlijk content voor het onderwijs ontwikkelen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Contact:Hans Visser
E-mailadresh.visser@aventus.nl
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderHans Visser
h.visser@aventus.nl

Partners

Energy4BusinessNewTechPark
Schildersvakopleiding ZutphenTechnicampus Stedendriehoek
TechniekFabriek ZutphenTransitiehuis Gelderland

Werken samen met de volgende pps’en

NewTechPark Apeldoorn

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen