Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

Regio Holland Rijnland en Leiden onderscheiden zich economisch en maatschappelijk door een sterke Life Sciences & Health (LSH) sector. Onderwijs en beroepenveld op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werken dagelijks aan een gezond en duurzaam leven. Het moment om gerichter en structureler met elkaar op te trekken en gedeelde uitdagingen te tackelen is nu. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is een katalysator van deze samenwerking met een hoofdrol voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), in het bijzonder het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) en de analist. Mbo-opgeleiden zijn een minderheid binnen de kennisintensieve bio medische industrie en tot voor kort onbekend en onbemind op het LBSP. Door de enorme groei in productie activiteiten, echter, zal volgens prognoses het aandeel mbo-opgeleiden in rap tempo toenemen van dertig tot bijna vijftig procent van het toekomstig personeelsbestand. Het aantal (techniek)studenten in het voortgezet- en het beroepsonderwijs daalt echter. En omdat ontwikkelingen in het werkveld hard gaan, is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het MLO een punt van aandacht. In het CIV Bio Sciences gaan big farma, middelgrote bedrijven, biotech startups samen met het mboRijnland en overige partners op expeditie. Zij gaan samenwerken aan voldoende en goed opgeleid mbo-talent, specifiek analisten, opdat het LBSP zich verder kan ontwikkelen tot aantrekkelijk innovatiedistrict waar vraag en aanbod in balans zijn. De 26 CIV partners slaan de handen ineen rondom een activiteitenprogramma met drie programmalijnen: Co-creatie van hybride en flexibel onderwijs: dit betreft het met het werkveld ontwikkelen van actueel en op maat onderwijs, inclusief het delen van faciliteiten en opleiden van trainers en docenten vanuit onderwijs en bedrijfsleven. Op maat oplossingen voor de schaarste worden gezocht in de ontwikkeling van werk-leer trajecten, flexibel inzetbare modules en nieuwe doelgroepen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorLife Sciences & Health
TagsBio Sciences
Medische industrie
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
ProjectleiderJ G B van Laake
+31(0) 612722070
jlaake@mborijnland.nl

Partners

Avery DennisonBMS Netherlands Operations B.V
BaseClearCellPoint
Eurofins PROXY LaboratoriesGemeente Leiden
HAL Allergy GroupHogeschool Leiden
Janssen BiologicsLeiden University Medical Center
Leidse Instrumentmakers SchoolMimetas
Naturalis Biodiversity CenterOndernemersvereniging BioScience Park
ROC Midden NederlandRandstad Nederland
Samenwerkingsorgaan Holland RijnlandStichting BioPartner Academisch Bedrijvencentrum Leiden
Stichting Biotech Training FacilityStichting Consortium Beroepsonderwijs
Stichting Leiden Bio Science ParkStichting Technolab Leiden
Techniek College RotterdamVereniging Innovatieve Geneesmiddelen
hoogheemraadschap van Rijnland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen