CIV WPL/OiS/YOULP

Het CIV WPL/OiS/YOULP geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de hele Zuid-Limburgse kinderopvang (6 partners) en het (basis)onderwijs (5 partners), passend binnen de snel veranderende ontwikkelingen van brede scholen / IKC’s zoals beschreven in de regiovisie. Intensieve samenwerking, multi-inzetbaarheid van personeel, doorlopende ontwikkellijnen en het welzijn van jonge kinderen (0-12 jaar) zijn van essentieel belang. Het CIV speelt bovendien in op de huidige en toekomstige (o.a. door het kabinetsvoornemen om kinderopvang gratis beschikbaar te stellen) arbeidsmarktkrapte in de sector. Bovenstaande wordt ingevuld door het opleiden van (nieuwe) professionals in en met de directe beroepspraktijk in hybride leeromgevingen begeleid door docenten en experts uit de beroepspraktijk. Het onderwijs wordt in co-creatie ontworpen en in co-realisatie uitgevoerd, waarbij bekende paden veelvuldig verlaten worden; door innovatieve onderwijsvormen, vernieuwende pedagogische en didactische onderwijsconcepten en de koppeling met het werkveld (o.a. inzet van hybride docenten, netwerkpartners en masterclasses). Het CIV voorziet in de (door)ontwikkeling van de gecombineerde opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent waarbij dubbele diplomering waar mogelijk voorzien is.  

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLimburg
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorOnderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
TagsIKC
Pedagogisch Medewerker
Onderwijsassistent
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderMachteld Parmentier
06 42 74 48 13
m.parmentier@vistacollege.nl

Partners

Mosa Lira Stichting voor leren, onderwijs en opvoedingOnderwijsstichting Movare
Samen Spelen bvStichting CMWW
Stichting Fontys/ De nieuwste PABStichting Human Kind
Stichting Innovo Onderwijs op MaatStichting Kindante, leren leren, leren leven
Stichting Kom LerenStichting Leo Loopbaan
Stichting MIK & PIW groepStichting Peuteropvang Heerlen
Stichting kinderopvang Parkstad

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen