Consortium Biologische Landbouw

De afgelopen decennia is de land- en tuinbouw sterk gericht geweest op kostenverlaging en productieverhoging. Door de snelle professionalisering en inzet van steeds geavanceerdere machines, een toenemend gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer is er een drastische kostenverlaging en productieverhoging gerealiseerd. Deze ontwikkeling in Nederland is ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking en de afname van de agrarische beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen boeren en burgers. In de reactie van LNV hierop wordt in het landbouwbeleid aangestuurd op een transitie naar kringlooplandbouw, klimaatneutrale landbouw- en voedselproductie. Biologische en biologisch-dynamische landbouw en voedselproductie zijn vormen van landbouw die goed zijn voor zowel de natuur als de landbouw. De biologische sector groeit al jaren langzaam maar gestaag en verwacht een enorme groei-impuls de komende tijd. Nu al is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de bio- en bd-keten en dit zal nog meer toenemen als er niets verandert. Ook zijn er uitdagingen op het vlak van de vereiste kennis- en vaardigheden van conventionele boeren en telers om te kunnen omschakelen. Het huidige onderwijs is niet nu niet in staat om tegemoet te komen aan deze vraag.

Het consortium heeft twee doelstellingen geformuleerd:

• de agro-opleidingen en trainingen van Aeres MBO beter laten aansluiten op de vragen van de regionale arbeidsmarkt en de verwante hbo-opleidingen,

• het bijdragen aan de beoogde transitie van de Nederlandse Landbouw

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFlevoland
Friesland
Gelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorAgrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
TagsBio
Biologisch
Landbouw
Food
Agri
Groen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
E-mailadresr.van.de.wal@aeres.nl
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderRein van de Wal
+31(0) 622388997
r.van.de.wal@aeres.nl

Partners

Aeres FarmsAgrifirm
Agro Advies en Dienstverlening HoekstraAgruniekRijnvallei
BDEKOBiobeurs BV
BionextCoöperatieve Rabobank U.A.
De BolsterDe Groene Weg BV
De NatuurweideFriesland Campina
Gebroeders van Beek NV Green Organics BV
Hogeschool van Hall LarensteinJamael Food Group NV
Louis Bolk InstituutMulder Agro
Odin De Nieuwe BandProvincie Flevoland
Provincie FrieslandProvincie Gelderland
Reudink BVRouveen Kaasspecialiteiten
Triodos BankVerbeek's Bio Europe BV
Vereniging Biologische VarkenshoudersVitalis Biologisch Zaden BV

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen