G-rond

In de arbeidsmarktregio staan bedrijven, overheden en onderwijs voor een enorme opgave wat duurzaamheid en circulariteit betreft. Dankzij een groeiende wereldbevolking zijn er tegelijkertijd steeds meer grondstoffen nodig, die nu op een uitputtende manier geproduceerd worden. De huidige afvalstromen moeten van begin tot eind herzien worden. Het opnieuw onderzoeken van en experimenteren met grondstoffen en materialen moet leiden tot nieuwe methodieken en passende businessmodellen. Dit doen we door in eerste instantie drie verschillende grondstoffen (uit afvalstromen) centraal te stellen: textiel, hout en grondstoffen uit de productie van voedsel. De transitie richting een circulaire economie leidt landelijk tot een toename van wel 200.000 arbeidsplaatsen. Hiervoor zijn voldoende goed opgeleide werknemers nodig. Dat is voor arbeidsmarktregio Groningen – een regio met een krimpende bevolking – een grote uitdaging. De regio kent een grote creatieve- en maakindustrie. Deze industrieën zijn beide cruciaal voor de transitie richting een circulaire economie, onder andere vanwege hun innovatiekracht, gebruik en uitstoot van afval en de ketenbenadering. In de circulaire economie in de creatieve- & maakindustrie is naast kwantitatief, kwalitatief sprake van een mismatch. Er zijn nieuwe kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding nodig om een circulaire economie te realiseren. Werknemers beschikken niet over de juiste competenties en het huidige opleidingsaanbod voorziet onvoldoende in de behoefte die door de circulaire transitie zal ontstaan. Dit hangt samen met de inhoud van de opleidingen, de kennis, vaardigheden en competenties van de docenten, de beperkte samenwerking met het bedrijfsleven, de mate van onderzoek en experiment (onderzoekende vaardigheden) en de borging van praktijkopdrachten. We werken aan de volgende programmalijnen: 1. Innoveren van onderwijs: (door)ontwikkelen (nieuwe) modules, werving nieuwe studenten. 2. Hybride onderwijs: opzetten circulaire hub en satellieten, uitvoering en begeleiding hybride onderwijs, werven van opdrachten. 3. Professionalisering van docenten en medewerkers: bewustwording en betrokkenheid creëren, ophalen leerbehoeften, aanbieden scholingsmomenten. 4. Kennisborging en kennisdeling: opbouwen netwerk professionele leergemeenschap, organiseren kennisbijeenkomsten, aanhaken bij lectoraat, opzetten online platform voor kennisdeling.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorCreatieve industrie
TagsDesign
Maakindustrie
Ontwerpers
Mediavormgeving
Houtbouw
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Contact:Marieke Stuurwold (programmamanager)
E-mailadrestm.stuurwold01@alfa-college.nl
Specifiek aanbod voor MKBNee
Social MediaLinkedIn
ProjectleiderM Stuurwold
+316-57371329
tm.stuurwold01@alfa-college.nl

Partners

360TalkAcademie Minerva
Coöperatie SuikerbiedtDoorrood
Esme Marine B.V.Fries Museum
Gemeente GroningenGoudgoed Werkpro
Groningen City ClubGroningen Fair Fashion
Hanzehogeschool (Centre of Expertise Ondernemen)Hanzehogeschool (Kenniscentrum Biobased Economy)
Harryvan InterieurbouwKleerlijk
KokotokoLambert Kamps Art & Design
Landgoed de CampingProvincie Groningen
Stichting BotteldaipStichting House of Desgin
Stichting MamaminiStichting Noorderpoort
Studio Claudy JongstraStudio VolOp
StudioLetVector-i
Zwartwoud Groningen B.V.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen