Consortium Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Consortium gaat aan de slag met digitalisering breed mkb & cybersecurity in de provincies Gelderland en Overijssel. De missie is om een krachtige bijdrage te leveren aan een veilige digitale samenleving, waarbij drie overstijgende thema’s zijn bepaald: kritieke data en infrastructuur; cyberweerbaarheid; actionable intelligence. Waarbij er 3 strategische lijnen zijn:

  • Nabijheid beter benutten, gebiedsgerichte en thematische clustering en bestendiging van de vele bestaande en recente (pilot)activiteiten in het landsdeel Oost;
  • Nieuwe combinaties identificeren en organiseren, waaronder cross-sectorale activiteiten;
  • Nieuwe terreinen tijdig identificeren en bewerken in combinaties van onderwijs, training, ondernemerschap en onderzoek.

En gaan aan de slag met het ontwikkelen van een aanpak gericht op het versterken van de cyberweerbaarheid van het mkb en van ondersteuningsstructuren voor het mkb wordt primair aangehaakt bij de bestaande structuren en programmatische aanpakken die in de afgelopen jaren in het landsdeel Oost zijn ontwikkeld.

Over ons

ProvincieGelderland
Overijssel
Type samenwerkingConsortium van pps'en
Onderwijssectorhbo
mbo
Prioriteiten pps-opschalingDigitalisering breed MKB & Cybersecurity - focus op stimuleren en activeren grote groep MKB ondernemers (peloton) om met digitalisering, digitale veiligheid en digitale vaardigheden aan de slag te gaan
Startjaar2022
ProjectleiderBen Kokkeler
0610723379
b.j.m.kokkeler@cvdnederland.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Consortium van pps'en
Branche/bedrijfsinitiatief