Consortium SEECE

SEECE gaat aan de slag met het thema Energietransitie en opgave gebouwde omgeving. Bij de noodzakelijke transitie naar een geïntegreerd duurzaam energiesysteem in alle sectoren van onze samenleving (wonen, werken, industrie, landbouw, mobiliteit) is op dit moment sprake van grootschalige elektrificatie. Daarvoor zijn voldoende mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden, maar ook nieuwe technologieën die als werkend systeem worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Bovendien zijn innovaties in de totale keten van het energiesysteem nodig waardoor het werk met minder mensen kan worden uitgevoerd. Dat vraagt om een grotere instroom van professionals, maar ook professionals die klaar zijn voor de energiewereld van de toekomst. Arbeidsmarkt en scholing zijn daarom belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Een actueel onderwijsaanbod en inzet op LLO is daarbij van belang.  Ondernemers in het mkb spelen daarbij een belangrijke rol. Om de energietransitie te versnellen heeft SEECE in de afgelopen bijna 10 jaar ingezet op meer en betere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij heeft SEECE zich gericht op het aan elkaar verbinden van leren, werken, innoveren en onderzoeken. Door continu kennis te ontwikkelen, delen en innovatieve oplossingen te zoeken, wordt sneller impact gemaakt in de realisatie van de energietransitie.   

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingConsortium van pps'en
Onderwijssectorhbo
mbo
Startjaar2022

Werken samen met de volgende pps’en

SEECEStichting Smart Technology Experience Centre

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen