Digital Industry Boost

Digital Industry Boost zet zich in om de gerichte digitalisering van het mkb in de kennisintensieve maakindustrie in Noord-Brabant te bevorderen. DIB, bestaande uit onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijven, wil de digitalisering stimuleren en versnippering voorkomen. De achterliggende reden is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor technisch geschoold personeel en de behoefte aan hogere arbeidsproductiviteit. Hierbij richten zij zich op het ontwikkelen van digitale kennis, het omscholen en bijscholen van werknemers, het stimuleren van samenwerking en het versterken van bestaande leeromgevingen. Deze inspanningen zullen bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en de capaciteitsvraag verminderen in de kennisintensieve maakindustrie. 

Legenda
High impact pps (hip)
Branche/bedrijfsinitiatief

Gerelateerde berichten op de Katapult website