IT verband Zuid-Holland

Consortium IT Verband Zuid-Holland gaat aan de slag met het vraagstuk Terugdringen tekort ICT’ers voor het mkb. Zowel vanuit het scholingsaanbod als vanuit de inventarisatie van de behoefte van het mkb bouwen we aan een nieuwe leercultuur binnen het mkb. Key-partners zoals werkgevers, koepelorganisaties en HR-managers koppelen we aan bestaande opleiders én het talent, waardoor matching vraag/aanbod duurzaam geborgd wordt. IT Verband Zuid Holland wordt het platform om, met het mkb, interventies te ontwikkelen en uit te voeren.  We zetten in op meer talenten met ICT- en cyber vaardigheden &competenties in het mkb, op meer mkb’ers die samen met het onderwijs innoveren en groeien in hun digitale denken en doen, en op meer mkb-werknemers die deelnemen aan Leven Lang Ontwikkelen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingConsortium van pps'en
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorICT & Digitalisering
Startjaar2022
ProjectleiderRemco Engels
0634236595
r.engels@hhs.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen