Battery Competence Center

BCC is een samenwerkingsverband tussen toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen van wereldklasse, nationale brancheverenigingen en overheid. De oprichters van het Battery Competence Center zijn Brainport Development, RAI Automotive Industry NL, VDL Groep, DAF Trucks, Damen Shipyards, ELEO, NMT, TU Eindhoven, TNO en Provincie Noord-Brabant. Naast deze founding partners, sluiten steeds meer partijen uit de batterij- en mobiliteitssector aan komende uit aanpalende disciplines als laadinfrastructuur, recycling. Maar ook uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen. 

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Brabant
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
universiteit
SectorEnergie
High Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
Contact:Gerard Koning
E-mailadresg.koning@raivereniging.nl
ProjectleidersGerard Koning
g.koning@raivereniging.nl
Rutger van Poppel
r.vpoppel@brainportdevelopment.nl

Partners

Brainport DevelopmentDAF Trucks
Damen ShipyardsELEO
Netherlands Maritime TechnologyProvincie Noord-Brabant
RAI Automotive Industry NLTNO
TU/eVDL Groep

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen