Groene transitie Noord-Nederland

Consortium Groen Transitie Noord Nederland is actief rond de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food.  Door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties krijgt de leerervaring een extra impuls waardoor de effectiviteit toeneemt. Door voor werkenden training niet langer als separate activiteit te organiseren en programmatisch te koppelen aan werken en innoveren. Er wordt een opleidingsniveau overstijgende methodologie ontwikkeld om het oplopende tekort aan vakmensen het hoofd te bieden met nieuwe kennis, vaardigheden en kwalificaties die nodig zijn om de groene transitie in productiebedrijven aan te pakken. We richten ons vooral op het mkb. Rode draad is nieuwe kennis, vaardigheden en kwalificaties m.b.t. procestechnologie. Daarvoor bouwen en onderhouden we een continu ontwikkelende brede generieke procestechnologische basis, gecombineerd met specifieke aspecten per deelsector. Dit wordt geflankeerd met programma m.b.t. (keten) samenwerkingsvaardigheden en digitale transformatie waarmee een voor maakbedrijven dekkend en samenhangend aanbod ontstaat. Bij de ontwikkeling van Learning Communties volgen we de (veranderende) supply chains, waarbij (medewerkers van) leveranciers en afnemers samenwerken. Daarin brengen we (medewerkers van) het mkb in contact met andere keten-partijen, waaronder ook niet-mkb organisaties, buiten de dagelijkse verhouding van opdrachtnemer-opdrachtgever. Door deze aanpak worden medewerkers in de arbeidsmarkt binnen de keten mobieler. Tevens neemt de efficiency van een inwerkperiode toe c.q. nemen faalkosten af.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
Friesland
Groningen
Type samenwerkingConsortium van pps'en
Onderwijssectorhbo
mbo
Prioriteiten pps-opschalingGroene transitie rond watertechnologie, chemie en food
E-mailadresj.rijnhart@cew.nl
ProjectleiderJeroen Rijnhart
06 14 607 532
j.rijnhart@cew.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Consortium van pps'en
Branche/bedrijfsinitiatief