CLIC-IT

Sinds jaren hebben we te maken met een grote mate van digitalisatie en digitale transformatie van ons werk en privé leven. Doorbraken op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, telecommunicatie, en data science, brengen oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, maar vormen ook nieuwe uitdagingen: hoe zorgen we er voor dat (toekomstige) werkkrachten voldoende digitale skills, kennis en mindset hebben om te reageren op en om te gaan met digitale transformatie? Het ontwikkelen en ondersteunen van onze human capital is essentieel. Als we hier niet aan kunnen voldoen, lopen we achterstand op op individueel, organisatortisch en maatschappelijk niveau. Digitale transformatie heeft een leven-lang-ontwikkelen benadering nodig, en het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en innovatie. Onderzoek en de industrie stimuleren de oprichting van leer-communities als een plek waar (toekomstige) professionals van verschillende achtergronden samenwerken, leren, en innoveren. Inzicht in hoe en onder welke omstandigheden leer-communities bijdragen aan innovatie en digitale transformatie ontbreken echter. In CLIC-IT worden 13 bestaande en ontwikkelende leer-communities bestudeerd die werken aan uitdagingen gerelateerd aan digitale transformatie, om het werkingsmechanisme te begrijpen. Methoden en handvaten worden ontwikkeld om leer-communities te ondersteunen, en deze worden vervolgens in een Learning Communities Incubator geïntegreerd. Deze inzichten, methoden en handvaten zullen resulteren in effectievere leer-communities, die uiteindelijk (a) de human capital voor innovatie vergroten, en (b) innovatie voor digitale transformatie versnellen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
Noord-Brabant
Overijssel
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
universiteit
SectorAgrifood
Creatieve industrie
ICT & Digitalisering
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Vgd - MMIP 2 - Maritime security
Vgd - MMIP 3 - Voor veiligheid in en vanuit de ruimte
Vgd - MMIP 4 - Cyberveiligheid
Vgd - MMIP 5 - Informatiegestuurd en genetwerkt optreden
Vgd - MMIP 6 - Innovaties voor een adaptieve krijgsmacht
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Vgd - MMIP 8 - Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Startjaar2022
Telefoon+3139270228
Contact:Prof.dr. M.D. Endedijk
E-mailadresm.d.endedijk@utwente.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen