Greenwise Campus

SAMENWERKEN

Greenwise Campus levert een belangrijke bijdrage aan vier grote transities: van lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid. Dat gebeurt vanuit een sterk bestaand fundament van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Zo wordt nieuwe kennis ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De campus biedt kansen voor bedrijven, trekt investeringen en studenten aan en vergroot de werkgelegenheid.

 

VAN KENNIS NAAR KASSA

Greenwise Campus richt zich op de uitdagingen van deze regio: het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen voor het personeelstekort en het toepassen van hightech materialen in de maakindustrie.

De campus werkt volgens de gedachte van ‘lab naar markt’, van ‘kennis naar kassa’. Van fundamenteel onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen naar het onderzoeken van de toepasbaarheid door NHL Stenden, eventueel in samenwerking met de practoraten in het mbo. Vervolgens zijn er bedrijven of start-ups die de technologie demonstreren, ontwikkelen, testen en op de markt brengen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
universiteit
vmbo
SectorBouw
Chemie
Energie
High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Vgd - MMIP 2 - Maritime security
Vgd - MMIP 3 - Voor veiligheid in en vanuit de ruimte
Vgd - MMIP 4 - Cyberveiligheid
Vgd - MMIP 5 - Informatiegestuurd en genetwerkt optreden
Vgd - MMIP 6 - Innovaties voor een adaptieve krijgsmacht
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Vgd - MMIP 8 - Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2021
E-mailadresharm.jan.bouwers@nhlstenden.com
Social MediaLinkedIn
ProjectleidersAnnette Verhoef
annette.verhoef@nhlstenden.com
Harm-Jan Bouwers
06-81705191
harm.jan.bouwers@nhlstenden.com

Partners

Drenthe CollegeGemeente Emmen
NHL StendenProvincie Drenthe
Rijksuniversiteit Groningen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen