Stichting Greenport Noord-Holland Noord

Greenport Noord-Holland Noord is een van de 7 regio's die is aangewezen als tuinbouwcluster van nationaal belang. Binnen Greenport Noord-Holland Noord werken overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek aan gezamenlijke opgaven om te komen tot een toekomstbestendige agribusiness. Dit doen zij vanuit de strategische speerpunten: Imago en positionering, Innovatie in de praktijk brengen, toekomstbestendige arbeidsmarkt en economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Binnen het innovatie en arbeidsmarkt dossier is er specifieke focus op verduurzaming van de energie en de toepassing van data en precisietechniek in de sector.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
universiteit
SectorAgrifood
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2009
Telefoon0611325321
Contact:Jeroen Noot
E-mailadresinfo@greenportnhn.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa

Partners

17 gemeenten Noord-Holland NoordAmsterdam Green Campus
Clusius CollegeGreenport Aalsmeer
InHollandNew Energy coalition
Ontwikkelingsbedrijf NHNProvincie Noord-Holland
RabobankSeed Valley
Vertify

Aanbod voor mkb

Faciliteiten en labs

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website

Partners
Vestigingen