Geodesi en Geo-ICT: Versterking van de geosector door samen op te leiden

De ontwikkelingen in de geo-branche nemen een enorme vlucht en tegelijkertijd is er een enorm tekort aan deskundig personeel om aan de vraag te voldoen. Het gaat hierbij zowel om het inwinnen van data door bijvoorbeeld landmeters, als ook het analyseren en verwerken van data tot bruikbare informatie door Geo-ICT-ers. De concretisering van de plannen is vertaald in 7 deelprojecten: Ontwikkelen en uitvoeren en certificeren van de keuzedelen 1. Geo-ICT, 2.Maatvoeringstechnieken en 3. Inleiding Geo-informatie; 4. Het ontwikkelen en uitvoeren van de opleiding Landmeetkunde BOL niveau 3 voor studenten uit het vmbo, havo of afstroom uit niveau 4 mbo; 5. Voor studenten die door willen studeren in het hbo, een onderzoek naar de doelmatigheid van een Ad-opleiding Geo-informatie, waarna deze ook ontwikkeld kan worden in een opschaling van deze pps; 6. De opzet van een Practoraat of leerstoel voor het vakgebied Geodesie en Geo-ICT om de kennisontwikkeling en het netwerk structureel in te bedden; 7. Deelproject Leven Lang Ontwikkelen: dit zal als een rode draad door het gehele project heen lopen. Het valt niet onder de subsidieaanvraag, maar is een belangrijk onderdeel van het totaalconcept

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLandelijk
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorBouw
ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
TagsGEO
ICT
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
E-mailadresa.peters@rocmn.nl
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleidersA Peters
0681644624
a.peters@rocmn.nl
Karin Zijlstra
k.zijlstra@rocmn.nl

Partners

ESRI NederlandFervent Opleidingen BV
Fugro NL Land BVGemeente Amersfoort
GeomaatGeometicus
Hogeschool UtrechtMarxact
Nazca SolutionsPrisma Groep
Provincie UtrechtRPS advies- en ingenieursbureau
SOMA College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen