Techlands Opleidingen

De doelstelling van het RIFmbo project Techlands Opleidingen is 20% meer mbo studenten in de technieksector van 776 in 2021 gegroeid naar 985 in 2025; vernieuwd technisch onderwijs van 12 opleidingen die beter aansluiten bij de behoefte van bedrijven in de hele keten rond de procesbedrijven; technische onderwijs teams van deze opleidingen die nauw en structureel samenwerken met bedrijven; en de businesscase om de samenwerking tussen opleiders en de bedrijven duurzaam te borgen.

Om deze doelstelling te bereiken, gaan de bedrijven en opleiders de succesvolle aanpak van het FPTC RIF14012 project verbreden en verdiepen in het RIFmbo project Techlands Opleidingen, gesteund door de overheid. Het succes van RIF14012 is dat bedrijven en opleiders in nauwe samenwerking met elkaar praktijkgericht onderwijs hebben ontwikkeld. Dit maakt het onderwijs aantrekkelijk voor de studenten. De Food & Proces Tech Campus (FPTC) heeft een unieke praktijkvoorziening ingericht voor minderjarige leerlingen in de procestechniek. Daarom won dit project in 2017 de Pro-Motor award. Onderdeel van de samenwerking is dat de opleidingscoördinatoren van bedrijven en docenten van het Regio College structureel drie keer per jaar overleg hebben om het onderwijs, de praktijkopdrachten en stages waar nodig bij te stellen op basis van inzichten uit de praktijk.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorBouw
Energie
High Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderMarcel Deen
+31(0) 652093230
marcel.deen@haute-equipe.nl

Partners

Bouwmensen KZWFPTC
Hogeschool InhollandInstallatiewerk Noord-Holland
OVO ZaandamRegio College
Tetrix Opleidingen

Werken samen met de volgende pps’en

Food & Proces Tech Campus

Aanbod voor mkb

Faciliteiten en labs

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen