Duurzame en slimme mobiliteit bij schadeherstel, personenwagens en bedrijfswagens

Met het project Duurzame en Slimme Mobiliteit bij Schadeherstel, Personenwagens en Bedrijfswagens – een opschaler van het RIF-project Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland – hebben Summa Automotive & Smart Mobility (MBO Automotive Center), ROC van Amsterdam (NexTechnician) en Rijn IJssel  (Autoschadeherstel Academy) samen met AutoTech Alliantie en 149 andere publieke- en private partners het doel de opleidingen beter te laten aansluiten op de behoefte in de maatschappij, de klimaatambities en de arbeidsmarkt. De huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en elektrificatie, vragen om nieuwe kennis en vaardigheden bij studenten en medewerkers ten opzichte van die van de conventionele mobiliteitssector (benzineauto's). Er is momenteel sprake van een kwantitatieve- en kwalitatieve mismatch: er zijn te weinig goed opgeleide medewerkers voor de automotive branche. In dit opschalingsproject is sprake van verdieping en verbreding. Verdieping vindt plaats door innovatie en doorontwikkeling op het thema duurzame en slimme mobiliteit, professionalisering en het stimuleren van onderzoekende vaardigheden bij studenten en docenten. Verbreding vindt plaats door een groter bereik van studenten, docenten, bedrijven en leermeesters en het betrekken van nieuwe doelgroepen, zoals ICT'ers die affiniteit hebben met duurzaamheid, havisten, vrouwen en de LLO-doelgroep. Er worden meer opleidingen betrokken (Schadeherstel, Personenwagens en Bedrijfswagens) en er wordt landelijk opgeschaald. Om tot oplossingen te komen voor de hierboven beschreven mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, is het project opgebouwd uit de volgende programmalijnen: 1. Innoveren van het bestaande onderwijs: het ontwikkelen van nieuwe opleiding Technisch specialist Autoschade Niveau 4, een nieuw keuzedeel: Technisch Expert Elektrische Voertuigen en basismodules, het doorontwikkelen van bestaand onderwijsaanbod, het uitvoeren van pilots en de werving van studenten. 2. Professionaliseren van docenten en leermeesters: het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten en docentstages. 3. Leven Lang Ontwikkelen: het ontwikkelen en geven van trainingen en het werven van deelnemers (niet subsidiabel). 4. Learning Community en Practoraat: het organiseren van kennisbijeenkomsten, het opzetten van een practoraat Elektrische Voertuigen en het uitvoeren van praktijkonderzoeken. 5. Verduurzaming en reflectie: het verkennen van verduurzaming gedurende het project en continu systematisch evalueren en bijstellen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLandelijk
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
TagsMobiliteit
Voertuigen
Duurzaam
Innovatie
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderRoel Akkerman
+31(0) 615080386
r.akkerman@summacollege.nl

Partners

Automotive NL B.V.Axalta Coating Systems Benelux B.V.
BOVAGBedrijven Convenanten gebundeld (Truck Academy, Car Academy en Topcentrum Autoschadeherstel)
Bedrijvenpartners Summa (mkb bedrijven, Schade, Car Academy en Truck Academy) bundelingBrainport Development N.V.
Coöperatie NexTechnician Mobiliteitstechniek Amsterdam UAFontys Hogescholen
MBO Automotive Center B.V.Regionaal Opleidingencentrum Rijn IJssel
Stichting Automotive Campus HelmondStichting O.O.C.
Stichting ROC Summa CollegeStichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf
Van Leeuwen Auto's Veenendaal B.V. hodn Praktijkcentrum Autoschade GelderlandVereniging Autotech Alliantie
bedrijven praktijkcentrum Autoschade Gelderland (bundeling)

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen