Gastvrijheidseconomie Fryslân

Met deze RIF-aanvraag willen we een actieve bijdrage leveren aan de oplossing van de uitbreidings- en vervangingsvraag op de arbeidsmarkt van de Friese gastvrijheidseconomie. Daarnaast realiseren we een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk, door bedrijven meer te betrekken bij het onderwijs, studenten hybride op te leiden en in te zetten op professionalisering van docenten. Bovendien professionaliseren alle betrokken partijen binnen het hybride leren, waarmee het imago van de sector verbeterd wordt. Binnen het programma richten we ons op de volgende werkpakketten: 1. Daling instroom beperken en uitstroom tegengaan 2. Hybride en flexibel opleiden 3. Professionaliseren van docenten, praktijkbegeleiders en medewerkers

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFriesland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorOndernemerschap & Economie
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBJa
ProjectleiderJ. Nicolai
j.nicolai@fcroc.nl

Partners

B.V. Hotel-Restaurant LauswoltBrasserie Westersail
Eetcafe NooitgedagtFergees bv
Friesland CollegeFryslan Werkt! (Gemeente Leeuwarden)
Golden Tulip Tjaarda OranjewoudHof van de Koning
Hotel Leeuwarden Centre BVHotel Post Plaza BV
Hotel de Walvisvaarder BV Koninklijk Verbond van Ondernemers in de Horeca- en aanverwante Bedrijf Horeca Nederland (KHN)
Onder de LindenPean BV
PicknickersProvincie Fryslan
Stay Okay TerschellingStichting NHL Stenden Hogeschool (NHL Stenden)
Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland (ROC Friese Poort) Strandhotel Vigilante & Strandhuys Makkum
TSM Horeca BV (Rederij Doeksen)Van der Valk Hotel Sneek
Veenstra Reizen Z Leeuwarden

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen