Responsible Applied AI & Data

AI & Ethiek is één van de prioritaire thema’s van Hogeschool Rotterdam (HR), het thema is georganiseerd in het Programma AI & Ethiek. De Hogeschool Rotterdam stelt zich ten doel om deze thematiek over de hele breedte te verankeren in de maatschappij, onderwijs, onderzoek met de praktijk. Door het uitbouwen van ons ecosysteem verbinden we verschillende onderzoekslijnen en onderwijs op het gebied van AI, data, design en ethiek met de praktijk aan verschillende toepassingsgebieden. Ons kernthema is Responsible AI en de toepassingsgebieden: Healthcare, Logistics, Business.

Vanuit deze ambitie hebben wij reeds verschillende samenwerkingen met partners in onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven en zijn aangesloten bij verschillende netwerken zoals AI-Hub Zuid-Holland, NLAIC, Kenniswerkplaats Urban Big Data.

AI is een belangrijke sleuteltechnologie binnen het cluster digital technologies van de KIA Sleuteltechnologieën. In deze KIA wordt het belang van de Key Enabling Methodologies (KEMs) onderstreept. De KEMs leggen de verbinding tussen de technologie en de maatschappij.

Wij moeten kennis van nieuwe technologie zoals AI in verbinding brengen met mens en maatschappij om richting en betekenis te geven aan de ontwikkeling en toepassing van deze technologie. Het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en Kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam werken gezamenlijk in het programma AI & Ethiek met praktijkpartners en met andere relevante kenniscentra en instituten binnen de regio en landelijk aan deze opgave.

Het regionale aspect geven wij vorm door het opzetten van verschillende (hybride) Learning Communities. Bijvoorbeeld de Learning Community Responsible Applied AI, Zakelijke Dienstverlening vanuit het Sprong RAAIT programma maar ook andere learning communities en community of practices zijn actief in en met het programma; en daarom heen verzorgen wij een fysieke en online ruimte waar studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners kunnen experimenteren, leren, toepassen en innoveren.

  1. AI (Creative) Business: digitale transformatie en innovatie
  2. AI & Society: digital human & ethics
  3. AI Healthcare: data mining, ouderenzorg en dementie,
  4. AI Logistic: resilient and adaptive supply chai

Netwerk

Maatschappelijke externe netwerk is groot en omvat circa 100 verschillende stakeholders variërend

van multinationals, grote bedrijven, MKB’s, lokale en regionale publieke organisaties en universiteiten, mbo en vo.  De betrokken lectoraten en opleidingen zijn verbonden aan relevante regionale en nationale praktijkpartners.

 

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingHbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
SectorCreatieve industrie
ICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
Vgd - MMIP 4 - Cyberveiligheid
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
Telefoon010- 794 4000
Contact:Myrna van de Water
E-mailadresm.van.de.water@hr.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa
Social MediaLinkedIn
ProjectleidersMarije Brom
bromk@hr.nl
Maurice van den Dobbelsteen
Myrna van de Water
0681503086
m.van.de.water@hr.nl
Peter Troxler
creating010@hr.nl
Rob van der Willigen

Partners

AI-Hub Zuid-HollandCGI
Economic Board Zuid HollandErasmus Centre for Data Analytics & AI
Gemeente RotterdamIT Campus
IT CircleNLAIC
Provincie Zuid-HollandTU Delft

Aanbod voor mkb

Netwerk
Onderzoeks- of innovatieprojecten
Opleidingen en modules
Vanuit het programma AI & Ethiek bieden wij diverse mogelijkheden voor samenwerkingen met het MKB. MKB -partners kunnen zich aansluiten bij de verschillende learning communities en gebruik maken van ons aanbod van onderzoek- en onderwijsevents, meet-ups en lid worden van onze (online)community.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen