Entree in Beweging

Het Horizon College heeft samen met de drie andere mbo-onderwijsinstellingen in het werkgebied het initiatief genomen om een antwoord te ontwikkelen op de in de regiovisie belichte mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zij vormen samen met een betrokken cluster van bedrijven en instellingen en regionale overheden de publiek-private samenwerking EiB. De arbeidsmarkt vraagt om onderwijs dat meebeweegt. Daar waar we gewend zijn studenten middels roosters in te delen in groepen, gebouwen en lokalen, ontstaat er nu veel meer behoefte aan maatwerk om tegemoet te komen aan individuele talenten, aan waar studenten behoefte aan hebben (verdieping, verbreding, specialiseren) en de wijze waarop individuele studenten leren. Ook de vraag vanuit bedrijven en instellingen vereist steeds meer maatwerk. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken, organiseren en vormgeven van het onderwijs. De kwaliteitsagenda’s van de vier onderwijsinstellingen gaan voor een substantieel deel ook over het beleid in en om de Entree opleidingen en alle daarbij betrokken ketenpartners, maar zijn voornamelijk intern gericht op het stimuleren van kwetsbare jongeren om weer te gaan leren, waardoor er geen sluitende aanpak is om de groep jongeren waarvoor dit geen passend traject is, op te leiden voor en te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Die route naar arbeid moet versterkt worden. . De onderwijsinstellingen samen verhogen in de RIFmbo EiB hun ambities en de daarbij te ontwikkelen innovatieslagkracht, waardoor door adequaat onderwijs de Entree-opleiding voor voortijdige uitvallers uit de hele regio boven het Noordzeekanaal een haalbare optie wordt. Het project EiB is een nieuwe RIFmbo aanvraag maar maakt gebruik van de kennis, expertise en opgebouwde netwerk van RIFmbo Groenstart van het Clusius College. Met EiB wordt de ontwikkelde slagkracht in en om de groene sector uitgebreid naar alle uitstroomrichtingen. Ook wordt het werkgebied uitgebreid en worden alle relevante onderwijsinstellingen in deze grotere regio actief in het project betrokken Door deze krachtenbundeling kan ondanks het uitgebreide werkgebied meer thuisnabij individueel maatwerk worden geleverd en kwalitatief beter onderwijs op kleinschaligere wijze worden georganiseerd. De ervaren positieve aanpak van praktijkleren wordt overgenomen. Daarnaast wordt het Entree-onderwijs geactualiseerd en geflexibiliseerd.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
SectorBouw
High Tech Systems & Materialen
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Zorg & Welzijn
TagsEntree
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Specifiek aanbod voor MKBNee
ProjectleiderMartijn Grossman
martijn@entreenh.nl

Partners

Agros BV
Clusius CollegeEspeq Opleidingen BV
HerenbosHorizon College
In Werking BVInstallatiewerk Noord-Holland
Mc Donalds Mc / Burger Late BVMennistenerf Pennemes
NH Connect GroenbedrijvenNoppes
OmringProvincie Noord-Holland
ROC Kop van Noord-HollandRegio College
Stichting Kringloopwinkel RataplanStichting Purmerendse Scholengroep
Stichting TrigoonUitzendbureau PDZ
Zeestad Staal

Werken samen met de volgende pps’en

Greenchain NH

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen