Hospitality Innovation Campus

De hospitality is belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in de MRDH. De economische schommelingen en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen snelle wendbaarheid van de sector. Dat gebeurt nu vaak door kleine en tijdelijke arbeidscontracten en automatisering. Dat leidt tot een paradox: de flexibiliteit die de werkgevers willen realiseren gaat ten koste van het inkomen en de baanzekerheid van de medewerkers. Dat maakt de sector voor werknemers minder aantrekkelijk. De sector heeft behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve groei van het arbeidspotentieel. Er zijn voldoende opleidingen in de regio op zowel mbo als hbo-niveau, maar de uitstroom is niet voldoende om de vraag op te vullen. En de instroom in mbo zal de komende jaren door vergrijzing alleen maar verder afnemen. De inhoudelijke aansluiting van het onderwijs vraagt ook verbetering. Belangrijk is dat studenten al tijdens de opleiding een beter beeld krijgen van de omstandigheden en de cultuur van het beroep. En dat onderwijs inspeelt op de nieuwe competenties van de werknemers gevraagd worden. Ook voor de zittende medewerkers (LLO). Duurzame wendbaarheid is de kern.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorOndernemerschap & Economie
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2022
Telefoon0646863393
E-mailadresm.twilt@hic-mrdh.nl
ProjectleiderMark Twilt
+31(0) 646863393
m.twilt@hic-mrdh.nl

Partners

Ahoy Rotterdam
AlbedaDienst Justitiële Inrichtingen
Facilicom GroupHotelschool The Hague
Luxor TheaterROC Mondriaan
Rotterdam The Hague AirportStichting Rotterdam The Hague Innovation Airport
The Hostmanship Group Nederland BV

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen