Techlands

Techlands is een publiek-private samenwerking tussen technische bedrijven, opleiders en overheid in en rond Zaanstreek-Waterland. De partners binnen Techlands zorgen samen voor  voldoende, goed opgeleide technische vakmensen  voor de wereld van vandaag en morgen, door samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheid in de regio te stimuleren en faciliteren.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhavo
hbo
mbo
po
vmbo
SectorBouw
Chemie
Energie
High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
Telefoon06-49909266
Contact:Programmamanager
E-mailadresinfo@techlands.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa
Social MediaLinkedIn

Partners

Bouwmensen Kennemerland Zaanstreek-WaterlandEquans
Gemeente ZaanstadIW Noord-Holland
Olam Food IngredientsProvincie Noord-Holland
Regio CollegeStichting Food Proces Tech Campus
Tetrix Techniekopleidingen

Aanbod voor mkb

Faciliteiten en labs

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen