Lelytalent

Deze pps richt zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. De pps wil jaarlijks 65 jongeren op een voor hen passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Het is de ambitie om 80 % van deze jongeren gediplomeerd toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De partners hebben de kansrijke werksoorten in de branches geïnventariseerd en in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden de werknemer nodigt heeft. Om jongeren kansrijk voor te bereiden op die arbeidsmarkt, kent het project de volgende belangrijke pijlers: 1. partners ontwikkelen samen hybride onderwijs dat is afgestemd op de eisen van het bedrijfsleven. Dit onderwijs voert vervolgens uitgevoerd. 2. De focus ligt op het bieden van intensieve begeleiding per jongere. Om deze begeleiding zoveel mogelijk af te stemmen op de praktijk, zijn jobcoaches van het Werkbedrijf Lelystad en Eduvier (speciaal onderwijs) betrokken. 3. professionalisering van docenten, praktijkbegeleiders en overige betrokkenen in de begeleiding van de studenten is een belangrijk speerpunt. Scholingen worden vormgegeven en uitgevoerd met het SBB. Het is de ambitie om gedurende de projectperiode 3 modulen te ontwikkelen: Omgaan met de doelgroep. Aan het einde van de projectperiode hebben 65 docenten en praktijkopleiders de scholing gevolgd. 3. de contacten met passende bedrijven worden geïntensiveerd, de samenwerking wordt geborgd. Aan het einde van de projectperiode zijn minimaal 22 bedrijven gecommitteerd aan het project. 4. de arbeidsontwikkeling van de student wordt gefaseerd opgebouwd. Aanvankelijk is de student 2 dagdelen per week in de praktijk, de laatste 20 weken 3 dagen per week. 5. de arbeidsontwikkeling wordt methodisch gevolgd met het instrument Werkstap. Dit is een database van opdrachten bij alle werkprocessen, op de uitvoering van deze opdrachten reflecteren, student, praktijkopleider en coach. Reflectie stuurt de ontwikkeling.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFlevoland
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
SectorBouw
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
Tagshybride docent
onderwijsontwikkeling
jobcoaches\begeleiding
scholing
samenwerking bedrijven
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Startjaar2018
Telefoon0646903393
E-mailadresg. smits@rocva.nl
Specifiek aanbod voor MKBNee
Social MediaFacebook
ProjectleiderCarlijn Pastoor
c.pastoor@rocvf.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Legenda
Partners
Vestigingen