CIV Vitaliteit en Leefstijl

Het CIV Vitaliteit en Leefstijl bevordert een duurzaam, gezonde en actieve leefstijl van Limburgers. Uit de regio-analyse is gebleken dat er op dit moment een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gerelateerd aan het thema vitaliteit & leefstijl. Dit betreft met name de benodigde kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers in de sector. Daarnaast zien we ook op andere plekken dan de traditionele sport-gerelateerde organisaties een groeiende aandacht voor vitaliteit en leefstijl, die van het zittende personeel specifieke deskundigheid vereisen, die in de meeste gevallen niet of nauwelijks aanwezig is. Het CIV Vitaliteit & Leefstijl heeft als missie om de geconstateerde mismatch mede op te lossen en ervoor te zorgen dat het personeel op de Limburgse arbeidsmarkt beter toegerust is voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit & leefstijl. Hiertoe zal er intensief samengewerkt moeten worden in de triple helix, maar zullen zeker het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen (beter) ineen moeten slaan, zowel in de ontwikkeling als uitvoering van onderwijs.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieLimburg
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorLife Sciences & Health
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
TagsProfessionalisering docenten, Onderzoekend vermogen, Leven lang ontwikkelen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2021
ProjectleiderFrank Schoonbrood
0631196478
f.schoonbrood@vistacollege.nl

Partners

Ben VitaalDaelzicht
Fysio StofbergGGD zuid-Limburg
Stichting De HaamenUniversiteit Maastricht
Zuyderland Medisch Centrum

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen