SEECE

Er is een transitie noodzakelijk van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. In het nationaal klimaatakkoord zijn daartoe heldere doelstellingen geformuleerd voor 2030 en 2050, ook ten aanzien van de arbeidscapaciteit die daarvoor kwantitatief en kwalitatief nodig is. Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) werkt al sinds 2013 aan deze maatschappelijke opgave als samenwerkingsverband van bedrijven/instellingen en de het onderwijs en onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De focus van SEECE ligt op de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de electriciteitsvoorziening tijdens deze transitie naar duurzame energie. De vraagstukken in deze energietransitie leveren technische en maatschappelijke uitdagingen op, die vragen om nieuwe energiesystemen en hun integratie. Innovaties moeten immers aan de ene kant technische problemen oplossen, maar ook bijdragen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de electriciteits-voorziening. De resultaten van energieonderzoek met en voor bedrijven vloeien daarbij terug in het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Van de 13 meerjarige missiegedreven innovatie programma’s (MMIP) zijn er tenminste 4 waar SEECE een belangrijke bijdrage aan kan/gaat leveren.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingCentre of expertise
Onderwijssectorhbo
SectorBouw
Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
Tagshybride docent
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2013
Telefoon06-51211335
E-mailadresh.janssen@han.nl
Social MediaLinkedIn
ProjectleidersHerman Janssen
06-21599122
h.janssen@han.nl
Leon Verhoeven
Leon.Verhoeven@han.nl

Partners

Alfen B.V. (Partner)Alliander N.V. (Keypartner)
Arcadis Nederland B.V. (Partner)Arnhems Waterstofcluster (Netwerk)
Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. (Partner)Bredenoord Aggregaten B.V. (Partner)
Center of Expertise Human Capital of Building (HUB) (Netwerk)Clean Mobility Center (Netwerk)
Cleantech Center Zutphen (Netwerk)Connectr Energy Innovation lab (Netwerk)
DNV Netherlands B.V. (Keypartner)Dekra Certification B.V. (Partner)
ECHT regie in Transitie B.V. (Partner)Elestor B.V. (Partner)
Gemeente Arnhem (Belanghebbende)Haagse Hogeschool (Partner)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Keypartner)Hyet B.V. (Partner)
Hygear (Partner)Hymatters (Partner)
Hymove (Partner)IA Groep B.V. (Partner)
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) (Keypartner)InnovatieHUB IIME (Innovatie In Mobiliteit & Energie)(Partner)
KEMA Laboratories B.V. (Keypartner)Kropman Installatietechniek B.V. (Partner)
Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) (Netwerk)Lectorenplatform Urban Energy (Netwerk)
NKL - Stichting Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (Netwerk)NWBA - Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (Netwerk)
Nedstack Fuel Cell Technology B.V. (Partner)New energie made in Arnhem (Netwerk)
OutSmart B.V. (Partner)PinkRF (Partner)
Provincie Gelderland (Belanghebbende)Qconcepts Design & Engineering B.V. (Partner)
Royal Smit Transformers B.V. (Partner)SER - Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing (Netwerk)
Samenwerking met regionale ROC's (Belanghebbende)Saxion Hogeschool (Partner)
Spie Nederland B.V. (Partner)Stichting CIGRE Nederland (Netwerk)
Stichting Dutchpower (Netwerk)Stichting ELaadNL (Keypartner)
Stichting KiEMT (Netwerk)Super-B (Partner)
Talent voor Transitie (Partner)Technische Universiteit - Delft (Partner)
Tennet TSO B.V. (Keypartner)Topsector Energie (Belanghebbende)
Ubbinnk B.V. (Partner)Venema E-Mobility Charge Systems B.V. (Partner)
Verenigde Papierfabrieken Nederland (VPN)(Netwerk)Vereniging Hogescholen (Belanghebbende)
Volta Energy (Partner)Wattsun Pop-up power (Partner)
Zenon Energy

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website

Partners
Vestigingen