Human Capital Agenda Regio Zwolle

Via de Human Capital Agenda werkt Regio Zwolle hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Vier provincies, 22 gemeenten, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, SBB en UWV, dragen bij aan de investering in mensen. De aanpak bestaat uit vier pijlers: 1. Scholings-vergoeding via het ontwikkelfonds, voor inwoners (werkzoekenden en werkenden) en voor werkgevers en hun medewerkers, voor vakgerelateerde om- her- of bijscholing. 2. Negen sectortafels: hier worden afspraken gemaakt tussen werkgevers, werknemers, sector- en brancheorganisaties, O&O fondsen en het beroepsonderwijs om sectoraal arbeidsmarkt vraagstukken op te pakken. 3. Campagne: via doelgroep specifieke websites en kanalen (www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ voor werkgevers en www.groeivooruit.nl voor inwoners) wordt campagne gevoerd om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. 4. Onderzoeksprogramma: via het KOERS-programma (kennis, onderzoek, experimenteren, resultaat en sturing) worden verschillende onderzoeken uitgevoerd ter bevordering van bijvoorbeeld de leercultuur, efficiëntie van de programma’s etc. De huidige Human Capital Agenda loopt tot en met 2023, er wordt geschreven aan een vervolg voor de periode 2024 – 2028.

Over ons

LandCook Islands
ProvincieOverijssel
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
E-mailadresG.van.der.Zanden@zwolle.nl
ProjectleiderGerdien van der Zanden
G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen