Regio Deal Noordelijk Flevoland

Het Cluster Urk Maritime heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn goed geschoolde en gekwalificeerde mensen nodig. Ondanks de groeiende beroepsbevolking op Urk is er een tekort aan gekwalificeerde krachten en zijn er te weinig middelbaar- en hoger geschoolden. Om deze uitdaging aan te gaan moeten onderwijs en bedrijfsleven meer en beter samenwerken aan een goede onderwijsinfrastructuur. Om de regio optimaal te laten profiteren van de hogere werkgelegenheid, realiseren partijen een Leerwerkakkoord. In het Leerwerkakkoord geven de bedrijven uit het Cluster Urk Maritime startgaranties af en krijgen werkzoekenden leerwerkplekken bij bedrijven. Het leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. Dit gebeurt samen met bestaande netwerken in de regio. Om de overstap naar deze kansrijke sector mogelijk te maken zijn verschillende zijinstroomarrangementen in ontwikkeling. Met het scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland krijgen werkenden en werkzoekenden de kans om zich te blijven ontwikkelen op de gevraagde vaardigheden voor nu en in de toekomst. Duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van mismatches is een belangrijke doelstelling van de stimuleringsregeling. Van belang is dat werknemers hun vaardigheden up-to-date houden en voorbereid zijn op de technologische verandering. Daarmee wordt het arbeidspotentieel voor de werkgevers in het maritiem cluster verbeterd en vergroot. Inmiddels zijn ruim 800 mensen ondersteund met een scholingstegoedbon (te samen voor ruim 1 miljoen euro). Daarmee is het scholingsfonds volledig benut en kunnen er geen aanvragen meer worden gedaan.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFlevoland
Type samenwerkingLLO-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorWater & Maritiem
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Startjaar2019
E-mailadrespetra.tervoert@flevoland.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen