Aanvalsplan Arbeidsmarkt (Zeeland)

De Zeeuwse arbeidsmarkt staat nu en in de komende jaren zwaar onder druk. De economische bedrijvigheid is groot, maar ontgroening en vergrijzing vormen bedreigingen. Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Zij werken intensief samen om een aantrekkelijk, innovatief arbeidsklimaat te ontwikkelen én te realiseren met een centrale plaats voor het onderwerp human capital. In dit kader vinden ontwikkelingen voor LLO plaats binnen alle lagen van de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de uitvoering van praktijkleerroutes binnen het mbo en het oprichten van een intersectoraal HR-Netwerk Zeeland. Voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling worden branche en belangenbehartigers gestimuleerd om human capital-initiatieven te ontwikkelen, binnen en buiten de eigen sector. Daarbij is er aandacht voor het verbinden en uitwisselen van goede voorbeelden op het gebied van LLO. Daarnaast is er vanuit de arbeidsmarktregio een kwartiermaker LLO aangesteld vanaf 1 maart 2021 tot 31 december 2021. De inzet hiervan is ontstaan vanuit de ambitie van de Zeeuwse Werkkamer voor het versterken van de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt. Hierbij wordt een Zeeuwse ‘menukaart’ ontwikkeld waarin zowel scholing als ondersteuning door gemeenten en UWV worden opgenomen. Dit komt ook tot uiting als activiteit onder de meerjarenagenda van Aan de slag in Zeeland voor de jaren 2021-2024.

Welkom bij Aan de slag in Zeeland

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZeeland
Type samenwerkingLLO-initiatief
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
E-mailadresm.toorop-van_rens@zeeland.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen