Programmalijn LLO Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Samen met haar leden, regionale onderwijspartners en andere regionale en landelijke stakeholders werkt WZW aan balans op de arbeidsmarkt zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.

In een snel veranderende samenleving is het belangrijk om mee te blijven bewegen. Werk verandert, nieuwe functies en taken verschijnen of verdwijnen. Willen we duurzaam inzetbaar zijn én werk aantrekkelijk houden, dan moeten we hierop anticiperen. Dat betekent een leven lang ontwikkelen. Vanuit de programmalijn leven lang ontwikkelen is onder andere aandacht voor het creëren van een krachtige leer werkomgeving. De werkplek van medewerkers in onze zorg- en welzijnsorganisaties speelt immers een grote rol bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Investeren in deze krachtige leer werkomgeving biedt kansen voor “leven lang ontwikkelen” binnen de organisatie.

Met de meerjarenagenda als houvast monitort een strategisch adviesgroep de doelstellingen, volgt de adviesgroep ontwikkelingen, stelt contouren vast en prioriteert acties op het gebied van de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen. Expertise- en ontwikkelgroepen gaan vervolgens samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een concreet project of pilot. Vanuit een eerdere pilot staat nu de vraag centraal  : Hoe kunnen werkomgevingen zo worden (her-)ontworpen dat een krachtige leerwerkomgeving ontstaat? Het model Krachtige leer werkomgeving wordt hierbij ingezet.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingLLO-initiatief
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
E-mailadresj.deboer@wzw.nl
ProjectleiderJennifer de Boer
j.deboer@wzw.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen