Living Lab Amersfoort

In lijn met het in de Sportnota 2019-2024 vastgestelde beleid van de gemeente Amersfoort, is het onze ambitie om alle Amersfoortse jeugd op een veilige manier in een positieve pedagogische omgeving (samen) te laten sporten. Hoofddoel van het living lab is het verder versterken van het pedagogisch sportklimaat van Amersfoortse sportverenigingen zodat kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) zich positief kunnen ontwikkelen bij de sportvereniging. Om dit doel te bereiken zijn verschillende subdoelen opgesteld. Bij alle subdoelen staat het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal. Subdoel 1 Samenbrengen van sportverenigingen, sportpedagogen, jongerenwerk en organisaties voor jeugdhulp, waardoor ze elkaar leren kennen om vervolgens structureel van elkaar te leren en samenwerken ten behoeve van alle jeugdigen in Amersfoort. Hierdoor ontstaat een duurzaam samenwerkingsverband waarin expertise en ervaring van verschillende professies worden samengebracht. Zo kunnen we bruggen slaan tussen de domeinen sport, sociaal en zorg. Subdoel 2 Impliciete en/of stilzwijgende pedagogische ervaringskennis van clubkaderleden opdiepen en zichtbaar maken, wat leidt tot expliciete, deelbare kennis. Hierdoor worden clubkaderleden zich bewust van hun pedagogische bekwaamheid en wordt duidelijk op welk terrein hun pedagogische bekwaamheid nog verder kan worden ontwikkeld. Subdoel 3 De meerwaarde van sport(verenigingen) voor jeugdigen zichtbaarder maken voor kind- en jongerenwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals waardoor zij hun handelingsrepertoire kunnen uitbreiden en de kracht van sport en bewegen nog meer leren benutten. Subdoel 4 Bestuurders van sportverenigingen bewust maken van het belang van pedagogisch verenigingsbeleid en ondersteunen bij het implementeren van dit beleid. De volgende partijen zijn aan het living lab verbonden: Gemeente Amersfoort, Buurtsportcoaches Amersfoort, NIKA Hoogland, AVV Keistad, AFC Quick, Altis, Indebuurt033 en Hogeschool Utrecht.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
SectorLife Sciences & Health
Zorg & Welzijn
TagsLiving Labs Sport en Bewegen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Startjaar2019
ProjectleiderBas van Nierop
0614215561
bas.vannierop@hu.nl

Partners

AFC QuickAVV Keistad
AltisBuurtsportcoaches Amersfoort
Gemeente AmersfoortHogeschool Utrecht
Indebuurt033Nika Hoogland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen