Living Lab M& Gezond

In het Living lab M&Gezond werken werkveldprofessionals vanuit verschillende sectoren samen met studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en niveaus op het thema positieve gezondheid. Zij betrekken hierin bewoners uit de wijk om te komen tot het activeren van inwoners tot initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijk Bargeres in Emmen-Zuid. Via een gezamenlijke fysieke werk/ontmoetingsplek in het buurthuis in de wijk, wordt ontmoeting en samenwerking tussen werkveldprofessionals, studenten, docenten, onderzoekers en wijkbewoners gestimuleerd. De gezamenlijke leer-werkplek waar werkveldprofessionals, studenten, docenten en onderzoekers ontmoeten midden in de wijk waar bewoners ook samenkomen en ontmoeten, is een belangrijk concept binnen het living lab M&Gezond. Voor de uitdaging om inwoners uit kansarme wijken tot initiatieven te activeren die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid willen we in deze fase het volgende bereiken: 1) Borgen van samenwerking van het netwerk in Emmen-Zuid/Bargeres zodat in de toekomst het netwerk blijft samenwerken. 2) Verbreden van het netwerk naar andere kansarme wijken binnen Emmen zodat inwoners in andere wijken dan Emmen-Zuid/Bargeres ook een extra impuls krijgen vanuit het netwerk. 3) Geleerde lessen vanuit Emmen-Zuid/Bargeres overbrengen naar: a. andere wijken in Emmen zodat best practices direct toegepast kunnen worden ten gunste van de inwoners van andere wijken. b. andere gemeentes zodat best practices direct toegepast kunnen worden ten gunste van de inwoners van andere wijken in andere gemeentes via de innovatie werkplaats (IWP) Drenthe Gezond. 4) Uitbreiden naar meer initiatieven vanuit inwoners zodat meer inwoners betrokken raken en daardoor een breder aanbod passend bij het doel te realiseren. 5) Verankeren van integrale aanpak in het onderwijs van de betrokken opleidingen om duurzame samenwerking te bestendigen, integraal werken al in de opleiding aan te leren en in de praktijk extra denk- en uitvoeringskracht te hebben.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
Groningen
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorLife Sciences & Health
Zorg & Welzijn
TagsLiving Labs Sport en Bewegen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Startjaar2019
ProjectleiderSilvia Brouwer
0610014339
si.brouwer@alfa-college.nl

Partners

Alfa CollegeGemeente Emmen
Hanze Hogeschool

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen