Living Lab: een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

Het living lab de Utrechtse Heuvelrug richt zich op de doelgroep 40-65 jarigen, een groep die nog veel kan profiteren van de preventieve werking van sport en bewegen maar voor wie weinig specifiek aanbod is. Uit de eerste fase van het lab is gebleken dat de groep zeer divers is en er 5 persona's kunnen worden onderscheiden met elk hun eigen wensen en behoeften. In het lab waren diverse partijen enthousiast om een doorwerking te realiseren in 3 verschillende projecten met elk verschillende doelen. Project 1 - flexibel sportaanbod: We willen met dit deelproject voortborduren op de behoeften van persona 1 die in de netwerkfase naar voren kwamen. De app sport-planner zou in deze behoeften kunnen voorzien; het is een platform om sportaanbieders en sporters aan elkaar te koppelen en om sporters te stimuleren meer te gaan sporten (d.m.v. beloningen bijvoorbeeld). Er worden ideeën gegenereerd om de app zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeftes van de doelgroep. Deze nieuwe ideeën kunnen direct worden uitgetest in de app. Daarnaast willen we zowel het aanbod als het aantal gebruikers in de app vergroten. Het aanbod willen we vergroten door samen te werken met sportverenigingen: zij kunnen middels de app op een andere manier sporters aan zich binden. Hiermee zal het innovatievermogen van sportverenigingen worden aangewakkerd. We willen ook inzichten krijgen in wat er nodig is om de app aantrekkelijker te maken voor gebruikers (zowel sporters als sportaanbieders): dit doen we middels kwalitatieve co-designmethoden met gebruikers (bijv. dagboeken, co-designsessies, interviews) en kwantitatieve gebruikerstests. De doorontwikkelde app kan zichzelf bedruipen. Project 2 - aangepast sporten: Uit de netwerkfase is naar voren gekomen dat een maatjesproject voor sporters met een beperking zou kunnen helpen om hun sportdeelname te vergroten. Aan het einde van het jaar zal een sportmaatjesproject zijn opgezet in samenwerking met HU-studenten. Het sportmaatjesproject wordt duurzaam ingebed in de uren van de BSC aangepast sporten en de werkplaatsdocent participatie van de HU. Doel is om voor een vijftal sporters individueel maatwerk te leveren om sporten bij regulier sportaanbod mogelijk te maken. Tevens weten zorgaanbieders uit alle zeven dorpskernen zoals fysiotherapeuten de buurtsportcoach aangepast sporten te vinden. Project 3 – sport als middel: Het betreft hier een groep van inwoners die in beginsel weinig met sporten heeft, of waarbij andere hulpvragen op de voorgrond staan. De uitdaging is om hun hulpvraag te verbinden met beweegaanbod, en daarmee aan te sluiten op hun behoeften. Met deze groep zullen middels een inclusief co-design ontwerpproces concepten voor passend aanbod ontwikkeld worden. Ook levert het inzichten op in hoe je het beste met deze doelgroep kunt werken in een co-design proces. Aan het einde van het jaar zijn er diverse benaderingsstrategieën van deze doelgroep uitgeprobeerd en is zicht op hoe deze doelgroep het best te bereiken is. Ook zijn er kleine pilots uitgevoerd en geëvalueerd, en kunnen enkele daarvan doorontwikkeld en/of opgeschaald worden.

Over ons

ProvincieUtrecht
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
SectorLife Sciences & Health
Zorg & Welzijn
TagsLiving Labs Sport en Bewegen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Startjaar2019
ProjectleiderKarlijn van Ramshorst
0614241430
karlijn.vanramshorst@hu.nl

Partners

Gemeente Utrechtse HeuvelrugHogeschool Utrecht

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen