Technologieroute

De metaalsector wordt geconfronteerd met belangrijke ontwikkelingen. Technologische uitdagingen volgen elkaar steeds sneller op. Personeelsbehoeften veranderen voortdurend, er dreigt een tekort aan vakkrachten door vergrijzing en er is een moeizame instroom van nieuw personeel door het tekort aan studenten met interesse in techniek. Daarnaast hebben mbo opleidingen een te langzame innovatiesnelheid om aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt. Veel bedrijven beschikken niet over voldoende vakspecialisten en technici om de technologische uitdagingen aan te gaan terwijl bedrijven in de metaalsector uit de provincie Utrecht hier grote behoefte aan hebben. Ondanks de beperkte omvang van de sector vindt de provincie Utrecht het stimuleren ervan belangrijk omdat de sector een aanjager is voor
verdere (cross) sectorale innovatie.

De pps gaat zich bezig houden met het verbeteren, intensiveren en aanvullen van opleidingen, deels gericht op het aanspreken van nieuwe doelgroepen en mede gericht op het bevorderen van doorstroom. Daarnaast worden bestaande praktijklokalen verbeterd en uitgebreid zodat studenten de benodigde ervaring in het werken met de nieuwste machines en technieken op kunnen doen en binnen een contextrijke omgeving onderwijs kunnen krijgen. Het project richt zich op studenten, docenten en praktijkbegeleiders en werknemers van metaalbedrijven.

De samenwerking tussen de partners sinds 2008 lijkt redelijk stevig en bouwt voor op eerdere samenwerking en ervaringen. Er kunnen meer bedrijven gaan participeren in het project. De inkomsten van OBM bestaan uit bijdragen van haar aandeelhouders en uit de verkoop van opleidingen ten behoeve van werknemers van de aangesloten bedrijven. Deze inkomstenstroom zet zich voort na 2019.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
Tagshybride docent
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Startjaar2015
E-mailadresr.koch@rocmn.nl
ProjectleiderRobert Koch
06 416 641 69
r.koch@rocmn.nl

Partners

OpleidingsBedrijf Metaal Midden Nederland B.V.ROC Midden Nederland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen