Centrum Energie EnTranCe

De Hanzehogeschool Groningen is met haar Energie Kenniscentrum (EKC) goed gepositioneerd om de rol van Centre of expertise op gebied van energie in te vullen. In de afgelopen 6 jaar is het EKC als kenniscentrum op gebied van de duurzame energietransitie, gegroeid naar een betrouwbare partner voor toegepast onderzoek. Het EKC werkt hierbij samen met toonaangevende partners als KEMA, TNO, de RuG, Gasunie en GasTerra en diverse MKB bedrijven.

Uitgangspunt van het EKC is niet de technologie zelf maar empowerment van mensen door technologie: People in Power. De mens als consument en producent en als actieve factor die zelfstandige keuzes maakt. Intelligente energie netwerken (smart-grids) helpt mensen samen de energiebehoefte te vervullen. Dit uitgangspunt is ook de centrale gedachte bij de vorming van het Centre of expertise Energy.

Over ons

Onderwijssector: 
hbo
Ontwikkelfase: 
Fase 4: uitbreiden
Speerpunten: 
Energie en energievoorziening (hbo)
Aandachtsgebieden: 
Innovatie werkveld
Onderwijskwaliteit
Doorstroom onderwijskolom
Aantal bereikte docenten: 
56
Aantal bereikte studenten: 
670
Rijksoverheidsbijdrage: 
CoE reviewcommissie (t/m 2016)
Startjaar: 
2013
Projectleider(s): 
Jan Jaap Aue
06-20398605
Penvoerder: 
Hanzehogeschool GroningenIs dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners

1000 Slimme Huihoudens
Algaecom growing greener
Alliander
BAM
Bareau Duurzame Technologie
Carduso Capital
Chenergy
DNV-GL
Dorhout Advocaten
E-college
Embed Engineering
EnableMi
Energy College
Energy Expo
Energy Valley
Enexis
Essent
Gasterra
Gasunie
Gemeente Groningen
Gemeente Ooststellingerwerf
Grunneger Power
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Holthausen
Hooghalen Duurzaam
I-NRG
Inrg
KIWA Carity B.V.
Metsens
N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
NHL Hogeschool
Provincie Groningen
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college
Rijksuniversiteit Groningen
Rio projects ruimte, innovatie & ontwikkelingen
ROC Alfa-college, loc. Kluiverboom
SAMEEN
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
SDOG Racing Team
Stenden Hogeschool
Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs
Sunfloat
Techniek Innovatie centrum
Technische Universiteit Delft
TenneT
TNO
Trinergie
Waterschap Hunze en Aa’s