100% Duurzaam

De Waddenregio en Nordwin College hebben beide een ambitieuze doelstelling rondom duurzaamheid geformuleerd. Deze doelstellingen zijn complementair aan elkaar en dat is het begin van een intensieve samenwerking.

De Waddencampus is een feit: te starten op het eiland Ameland, waarbij vanuit de gedachte van de Kenniswerkplaats ( een methode waarbij zowel studenten als ondernemers, overheden en bewoners met elkaar leren) Nordwin College samen werkt met andere onderwijsinstellingen aan de opgaven vanuit de regio. In dit geval opgaven op het gebied van duurzaamheid. Ameland wil in 2020 100% duurzaam zijn.

Studenten vanuit Nordwin College, maar ook vanuit ROC Friese Poort en diverse hogescholen werken samen aan authentieke opdrachten. Deze opdrachten zijn onderdeel van de wijze van leren (regioleren) binnen Nordwin College.

Studenten werken aan hun competenties, partners vanuit het bedrijfsleven en overheid, evenals bewoners krijgen relevante vragen beantwoord, soms middels een onderzoek, soms middels een advies, maar altijd gericht op duurzaamheid.

Over ons

Onderwijssector: 
mbo
Ontwikkelfase: 
Fase 2: ontwikkelen
Speerpunten: 
Voedsel
natuur en leefomgeving (mbo)
Duurzaamheid
Aandachtsgebieden: 
Onderwijskwaliteit
Rijksoverheidsbijdrage: 
RIF (t/m 2018)
Startjaar: 
2015
Projectleider(s): 
Pieter van der Werff
Penvoerder: 
Nordwin College, loc. GardenierswegIs dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners

Agrarisch Opleidingscentrum Terra
Amelander Energie Cooperatie
Burgemeester Waldaschool
Gemeente Ameland
Hogeschool Van Hall Larenstein
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Ameland
NHL Hogeschool
Noardlike Fryske Wâlden
Nordwin College
Nordwin College, loc. Gardeniersweg
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College
Vereniging van Uytland Recreatie Ondernemers
VVV Ameland
Wageningen University